Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL-1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/445

Oznámenie o uložení zásielky_Anton Moravčík

Oznámenie o uložení zásielky_Anton Moravčík

Oznámenie

Vyvesené: 10. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková

Späť