Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL-1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1653

Oznámenie o uložení zásielky_Kristián Masaryk

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková

Späť