Obsah

Späť

Registratúrna značka: J-B

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1887

PHRSR Mikroregiónu Červený Kameň

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť