Obsah

Späť

Registratúrna značka: U-K1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/2103

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ v Jablonci (117.91 kB)

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková

Späť