Obsah

Späť

Registratúrna značka: T-F3

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1910

Rozhodnutie - Švorc Martin odstránenie RD

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť