Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obce

Dátum a čas konania volieb: v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h

Informácia pre voliča