Obsah

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 : andrea.hincekova@jablonec.sk .

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019 – prvé kolo volieb, 11.03.2019 – druhé kolo volieb).

 

Žiadosť o vydanie VP 16.03.2019

 

Žiadosť o vydanie VP 30.03.2019

 

Informácia pre voliča

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR