Obsah

      voľby 2022 

Komunálne voľby 2022 a 

voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29.októbra 2022 od 7:00 do 20:00

vyhlásenie volieb

informácia o spôsobe hlasovania

právo voliť a byť volený_samospráva

právo voliť a byť volený_samosprávny kraj

Výsledky volieb

-------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

--------------------------------------------------------

Dôležité termíny

20.7.2022 - Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev

30.08.2022 - Utvorenie miestnych volebných komisií

7.9.2022 - Prvé zasadanie miestnych volebných komisií

Na stiahnutie

vzory kandidátnych listín: https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

všeobecné informácie z Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zodpovedná osoba za technicko-organizačného zabezpečenia volieb 

Zodpovedná osoba_technicko-organizačná časť (103.38 kB)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľa (101.62 kB)

 

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Mgr. Jana Jašurková

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Tel.: +421 33 6488 113                  +421 905 984 638      mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

 

Adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Jašurková, +421 33 6488 113, +421 905 984 638

 

Zoznam kandidátov na starostu obce Jablonec a zoznam kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva v Jablonci

Kandidáti_starosta Jablonec 2022 (35.13 kB)

Kandidáti_poslanci Jablonec 2022 (57.93 kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí (42.86 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (42.46 kB)

 

Dôležitá informácia!! Hlasovanie cez špeciálnu volebnú komisiu:

Špeciálny spôsob hlasovania (73.91 kB)

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Oznámenie (99.34 kB)

Výsledky volieb:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jablonec (94.17 kB)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Jablonci (48.75 kB)