Obsah

REFERENDUM 2023  

VÝSLEDKY REFERENDA 2023 (82.67 kB)

REFERENDUM 2023 /zverejnené 8.11.2023/

ŽIadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende /zverejnené 17.01.2023/

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie Pezinok výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu.

Prijímanie žiadostí je možné od pondelka 16.januára 2023 a najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, teda do 20.januára 2023 maximálne do 12-tej hodiny na tel. čísle: 033 640 57 77 prípadne na e-mail: lenka.sedlackova@minv.sk 

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo

c) adresa trvalého pobytu

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom

e) telefonický kontakt

-----------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie o vyhlásení referenda:

Rozhodnutie o vyhlásení referenda prezidentkou Slovenskej republiky (225.81 kB)

Informácia pre voliča:

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (272.51 kB)

Oznámenie o určení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti:

Oznámenie-okrsok a volebná miestnosť (109.95 kB)

Menovanie zapisovateľky:

menovanie zapisovateľky (112.18 kB)

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  /zverejnené 11.11.2022/

Obec Jablonec,  Jablonec 206, 900 86 Jablonec,   e-mail: jablonec@jablonec.sk 

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu: /zverejnené 11.11.2022/

jablonec@jablonec.sk 

Žiadosť o voľbu poštou: žiadosť o voľbu poštou (18.47 kB)

Poučenie k voľbe poštou:  poučenie k voľbe poštou (129.55 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania referenda:  oznámenie (46.66 kB)

---------------------------------------------------

Zákon o podmienkach volebného práva:

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (1.01 MB)