Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 v čase od  07.00 do 22.00 hodiny.

VÝSLEDKY VOLIEB 

_____________________________________________________________________________________________

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY : andrea.hincekova@jablonec.sk .

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03.05.2019).

______________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie volieb 

Informácie pre voliča

Information vor the voter

 

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky / Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic