Obsah

Zastupiteľstvo

zastupitelstvo

Komisia športu

dzibelaDzíbela Marek
Jablonec 298
mobil: 0905 805 236
email: marekdzibela@gmail.com

richnakRichnák Martin, MBA
Jablonec 317
mobil: 0905 138 137
email: martin_richnak@yahoo.co.uk

Komisia finančná, pre sociálne zabezpečenie

bulejcikovaIng. Bulejčíková Pavlina
Jablonec 326
mobil: 0911 678 919
email: bulejcikovap@gmail.com 

Komisia kultúry

mackurovaMackurová Helena
Jablonec 191
mobil: 0917 743 503
email: mackurova.helena@gmail.co

minaricovaMinaričová Miroslava
Jablonec 44
mobil: 0902 398 714
email: miroslava.minaricova@gmail.com 

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

podmanickyPodmanický Ján
Jablonec 111
mobil: 0905 345 431

Komisia pre poľnohospo., vodné a lesné hospodárstvo

feketeIng. Fekete Matúš
poslanec sa vzdal mandátu dňa 22.11.2016

Náhradníkom na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva po Ing. Matúšovi Feketovi sa stal Ján Meszároš ml., ktorý bol menovaný za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Jablonec dňa 24.11.2016.

Ján Meszároš ml.

Jablonec 51
mobil: 0902 407 588
email: janmeszaros402@gmail.com