Obsah

Zloženie komisie:

Marek Dzíbela, poslanec OZ, predseda komisie

Milan Krasňanský, poslanec OZ