Obsah

Komisia OZ v Jablonci na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie:

Rudolf Kucman, poslanec OZ, predseda komisie

Vladislav Delinčák, poslanec OZ

Alexander Hagara, poslanec OZ

Matej Horváth, poslanec OZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚSTAVNÝ ZÁKON zo dňa 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje:

- nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

- povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie 

- zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020

Tlačivo majetkového priznania:  majetkové priznanie (3 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica KOVZ_04.06.2020.pdf

Zápisnica KOVZ_09.06.2021 (176.4 kB)