Obsah

Komisia OZ v Jablonci na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie:

Matej Horváth, poslanec OZ, predseda komisie

Vladislav Delinčák, poslanec OZ

Helena Mackurová, poslanec OZ

Richard Poruban, poslanec OZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚSTAVNÝ ZÁKON zo dňa 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje:

- nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

- povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie 

- zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020

Tlačivo majetkového priznania:  majetkové priznanie (3 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica KOVZ_04.06.2020.pdf

Zápisnica KOVZ_09.06.2021 (176.4 kB)

Zápisnica KOVZ:19.07.2022 (118.71 kB)

Majetkové priznania starostu obce:

Za rok 2021 (735.4 kB) 

Za rok 2020 (2.63 MB)

Za rok 2019 (2.62 MB)

Za rok 2018 (2.16 MB)

Za rok 2017 (2.69 MB)

Za rok 2016 (2.75 MB)