Obsah

Zloženie komisie:

Vladislav Delinčák, poslanec OZ, predseda komisie

Ján Meszároš, poslanec OZ

Marek Dzíbela, poslanec OZ