Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 63x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 78x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 50x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 54x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 97x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY Stiahnuté: 94x | 21.05.2018

2017 - 2019

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 87x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 79x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 95x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 76x | 21.05.2018

2017

I.úprava rozpočtu na rok 2017 schválená uznesením č. 22.2.2017 zo dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 77x | 21.05.2018

2016 - 2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 85x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 82x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 79x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 83x | 21.05.2018

2016

I.úprava rozpočtu na rok 2016 schválená uznesením č. 47.4.2016 zo dňa 29.9.2016 Stiahnuté: 82x | 21.05.2018

II.úprava rozpočtu na rok 2016 schválená uznesením č. 62.6.2016 zo dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 77x | 21.05.2018

2015 - 2017

Schválený rozpočet na rok 2015 - 2017 Stiahnuté: 93x | 21.05.2018

2015

I.úprava rozpočtu na rok 2015 schválená uznesením č. 22.2.2015 zo dňa 29.6.2015 Stiahnuté: 83x | 21.05.2018

II.úprava rozpočtu na rok 2015 schválená uznesením č. 57.4.2015 zo dňa 18.12.2015 Stiahnuté: 78x | 21.05.2018

Stránka

  • 1