Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2023 - 2025

Návrh rozpočtu 2023-2025 - Dôvodová správa Stiahnuté: 79x | 20.10.2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - PRÍJMY Stiahnuté: 40x | 30.09.2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - VÝDAVKY Stiahnuté: 48x | 30.09.2022

Rozpočet schválený 2023-2025 - PRÍJMY Stiahnuté: 29x | 07.12.2022

Rozpočet schválený 2023-2025 - VÝDAVKY Stiahnuté: 26x | 07.12.2022

2022 - 2024

Návrh rozpočtu 2022-2024 - Dôvodová správa Stiahnuté: 62x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 79x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 68x | 19.11.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 61x | 14.12.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 61x | 14.12.2021

2021 - 2023

Návrh rozpočtu 2021-2023 - Dôvodová správa Stiahnuté: 173x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - PRÍJMY Stiahnuté: 115x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - VÝDAVKY Stiahnuté: 114x | 16.11.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-PRÍJMY Stiahnuté: 100x | 03.12.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-VÝDAVKY Stiahnuté: 112x | 03.12.2020

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 313x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 237x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 171x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 148x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 151x | 15.12.2019

Stránka