Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 30x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 45x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 18x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 20x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 69x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY Stiahnuté: 70x | 21.05.2018

2017 - 2019

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 59x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 55x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 64x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 53x | 21.05.2018

2017

I.úprava rozpočtu na rok 2017 schválená uznesením č. 22.2.2017 zo dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 52x | 21.05.2018

2016 - 2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 58x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 57x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 55x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 60x | 21.05.2018

2016

I.úprava rozpočtu na rok 2016 schválená uznesením č. 47.4.2016 zo dňa 29.9.2016 Stiahnuté: 58x | 21.05.2018

II.úprava rozpočtu na rok 2016 schválená uznesením č. 62.6.2016 zo dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 54x | 21.05.2018

2015 - 2017

Schválený rozpočet na rok 2015 - 2017 Stiahnuté: 68x | 21.05.2018

2015

I.úprava rozpočtu na rok 2015 schválená uznesením č. 22.2.2015 zo dňa 29.6.2015 Stiahnuté: 63x | 21.05.2018

II.úprava rozpočtu na rok 2015 schválená uznesením č. 57.4.2015 zo dňa 18.12.2015 Stiahnuté: 57x | 21.05.2018

Stránka

  • 1