Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2023 - 2025

Návrh rozpočtu 2023-2025 - Dôvodová správa Stiahnuté: 32x | 20.10.2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - PRÍJMY Stiahnuté: 22x | 30.09.2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 - VÝDAVKY Stiahnuté: 26x | 30.09.2022

2022 - 2024

Návrh rozpočtu 2022-2024 - Dôvodová správa Stiahnuté: 46x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 64x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 54x | 19.11.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 43x | 14.12.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 40x | 14.12.2021

2021 - 2023

Návrh rozpočtu 2021-2023 - Dôvodová správa Stiahnuté: 137x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - PRÍJMY Stiahnuté: 100x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - VÝDAVKY Stiahnuté: 97x | 16.11.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-PRÍJMY Stiahnuté: 86x | 03.12.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-VÝDAVKY Stiahnuté: 94x | 03.12.2020

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 294x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 199x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 152x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 130x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 133x | 15.12.2019

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 223x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 273x | 16.11.2018

Stránka