Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022 - 2024

Návrh rozpočtu 2022-2024 - Dôvodová správa Stiahnuté: 10x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 24x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 23x | 19.11.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 5x | 14.12.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 5x | 14.12.2021

2021 - 2023

Návrh rozpočtu 2021-2023 - Dôvodová správa Stiahnuté: 75x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - PRÍJMY Stiahnuté: 69x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - VÝDAVKY Stiahnuté: 70x | 16.11.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-PRÍJMY Stiahnuté: 55x | 03.12.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-VÝDAVKY Stiahnuté: 64x | 03.12.2020

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 257x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 148x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 116x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 97x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 96x | 15.12.2019

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 191x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 221x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 186x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 189x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 244x | 21.05.2018

Stránka