Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 164x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 70x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 54x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 42x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 41x | 15.12.2019

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 134x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 160x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 140x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 131x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 177x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY Stiahnuté: 179x | 21.05.2018

2017 - 2019

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 161x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 158x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 166x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 147x | 21.05.2018

2017

I.úprava rozpočtu na rok 2017 schválená uznesením č. 22.2.2017 zo dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 149x | 21.05.2018

2016 - 2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 154x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 152x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - PRÍJMY Stiahnuté: 147x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2016 - 2018 - VÝDAVKY Stiahnuté: 151x | 21.05.2018

Stránka