Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021 - 2023

Návrh rozpočtu 2021-2023 - Dôvodová správa Stiahnuté: 21x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - PRÍJMY Stiahnuté: 22x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - VÝDAVKY Stiahnuté: 23x | 16.11.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-PRÍJMY Stiahnuté: 10x | 03.12.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-VÝDAVKY Stiahnuté: 10x | 03.12.2020

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 199x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 92x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 69x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 58x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 58x | 15.12.2019

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 151x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 177x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 155x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 149x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 198x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY Stiahnuté: 199x | 21.05.2018

2017 - 2019

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 179x | 21.05.2018

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 176x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - PRÍJMY Stiahnuté: 185x | 21.05.2018

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 - VÝDAVKY Stiahnuté: 165x | 21.05.2018

Stránka