Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022 - 2024

Návrh rozpočtu 2022-2024 - Dôvodová správa Stiahnuté: 25x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 47x | 19.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 40x | 19.11.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - PRÍJMY Stiahnuté: 20x | 14.12.2021

Rozpočet schválený 2022-2024 - VÝDAVKY Stiahnuté: 22x | 14.12.2021

2021 - 2023

Návrh rozpočtu 2021-2023 - Dôvodová správa Stiahnuté: 92x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - PRÍJMY Stiahnuté: 85x | 16.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 - VÝDAVKY Stiahnuté: 86x | 16.11.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-PRÍJMY Stiahnuté: 72x | 03.12.2020

Rozpočet schválený 2021-2023-VÝDAVKY Stiahnuté: 77x | 03.12.2020

2020 - 2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 - dôvodová správa Stiahnuté: 278x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 172x | 18.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 134x | 18.11.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - PRÍJMY Stiahnuté: 114x | 15.12.2019

Rozpočet schválený 2020-2022 - VÝDAVKY Stiahnuté: 113x | 15.12.2019

2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 208x | 16.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 247x | 16.11.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - PRÍJMY Stiahnuté: 203x | 13.12.2018

Rozpočet schválený 2019-2021 - VÝDAVKY Stiahnuté: 206x | 13.12.2018

2018 - 2020

Schválený rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY Stiahnuté: 263x | 21.05.2018

Stránka