Obsah

Hospodárenie

2020

Poznámky 2019 Stiahnuté: 39x | 16.04.2021

Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 28x | 16.04.2021

Súvaha 2020 Stiahnuté: 30x | 16.04.2021

Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 35x | 16.04.2021

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 120x | 01.04.2020

Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 46x | 02.12.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 85x | 01.04.2020

Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 43x | 02.12.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 87x | 01.04.2020

Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 47x | 02.12.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 75x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 51x | 02.12.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 121x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 141x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 101x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 95x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 95x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 91x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 88x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 90x | 27.11.2019

Stránka