Obsah

Hospodárenie

2021

Poznámky 2021 Stiahnuté: 6x | 24.03.2022

Poznámky-tabuľky 2021 Stiahnuté: 8x | 24.03.2022

Súvaha 2021 Stiahnuté: 6x | 24.03.2022

Výkaz ziskov a strát 2021 Stiahnuté: 8x | 24.03.2022

2020

Poznámky 2020 Stiahnuté: 49x | 24.03.2022

Poznámky 2020-konsolidované Stiahnuté: 9x | 24.03.2022

Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 38x | 16.04.2021

Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 7x | 24.03.2022

Súvaha 2020 Stiahnuté: 38x | 16.04.2021

Súvaha 2020-konsolidovaná Stiahnuté: 6x | 24.03.2022

Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 44x | 16.04.2021

Výkaz ziskov a strát 2020-konsolidovaný Stiahnuté: 5x | 24.03.2022

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 154x | 01.04.2020

Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 60x | 02.12.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 96x | 01.04.2020

Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 52x | 02.12.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 97x | 01.04.2020

Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 64x | 02.12.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 85x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 62x | 02.12.2020

Stránka