Obsah

Hospodárenie

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 41x | 01.04.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 31x | 01.04.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 31x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 26x | 01.04.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 61x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 64x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 45x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 42x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 44x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 38x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 39x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 42x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 200x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 170x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 120x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 120x | 28.11.2018

Stránka

  • 1