Obsah

Hospodárenie

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 59x | 01.04.2020

Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 9x | 02.12.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 47x | 01.04.2020

Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 8x | 02.12.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 46x | 01.04.2020

Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 9x | 02.12.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 40x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 10x | 02.12.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 76x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 79x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 58x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 54x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 59x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 51x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 53x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 57x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 217x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 188x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 134x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 134x | 28.11.2018

Stránka

  • 1