Obsah

Hospodárenie

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 29x | 01.04.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 20x | 01.04.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 19x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 16x | 01.04.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 50x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 48x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 33x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 32x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 28x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 29x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 29x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 30x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 181x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 157x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 111x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 111x | 28.11.2018

Stránka

  • 1