Obsah

Hospodárenie

2022

Poznámky 2022 Stiahnuté: 16x | 18.04.2023

Poznámky 2022-konsolidované Stiahnuté: 9x | 20.06.2023

Poznámky-tabuľky 2022 Stiahnuté: 13x | 18.04.2023

Poznámky-Tabuľky 2022-konsolidované Stiahnuté: 9x | 20.06.2023

Sovaha 2022-Konsolidovaná Stiahnuté: 7x | 20.06.2023

Súvaha 2022 Stiahnuté: 13x | 18.04.2023

Výkaz ziskov a strát 2022 Stiahnuté: 12x | 18.04.2023

Výkaz ziskov a strát 2022-konsolidovaný Stiahnuté: 6x | 20.06.2023

2021

Poznámky 2021 Stiahnuté: 78x | 24.03.2022

Poznámky 2021-konsolidované Stiahnuté: 33x | 10.09.2022

Poznámky-tabuľky 2021 Stiahnuté: 54x | 24.03.2022

Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 33x | 10.09.2022

Súvaha 2021 Stiahnuté: 35x | 24.03.2022

Súvaha 2021-Konsolidovaná Stiahnuté: 40x | 10.09.2022

Výkaz ziskov a strát 2021 Stiahnuté: 40x | 24.03.2022

Výkaz ziskov a strát 2021-konsolidovaný Stiahnuté: 27x | 10.09.2022

2020

Poznámky 2020 Stiahnuté: 86x | 24.03.2022

Poznámky 2020-konsolidované Stiahnuté: 49x | 24.03.2022

Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 80x | 16.04.2021

Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 45x | 24.03.2022

Stránka