Obsah

Hospodárenie

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 16x | 01.04.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 12x | 01.04.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 12x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 10x | 01.04.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 39x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 38x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 28x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 26x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 22x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 22x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 23x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 25x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 167x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 149x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 103x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 103x | 28.11.2018

Stránka

  • 1