Obsah

Hospodárenie

2020

Poznámky 2019 Stiahnuté: 27x | 16.04.2021

Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 17x | 16.04.2021

Súvaha 2020 Stiahnuté: 20x | 16.04.2021

Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 22x | 16.04.2021

2019

Poznámky 2019 Stiahnuté: 109x | 01.04.2020

Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 35x | 02.12.2020

Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 76x | 01.04.2020

Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 34x | 02.12.2020

Súvaha 2019 Stiahnuté: 75x | 01.04.2020

Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 38x | 02.12.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 67x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 40x | 02.12.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 107x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 128x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 89x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 83x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 86x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 79x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 78x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 83x | 27.11.2019

Stránka