Obsah

Hospodárenie

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 5x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 6x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 4x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 5x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 3x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 3x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 4x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 3x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 123x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 103x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 83x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 82x | 28.11.2018

Stránka

  • 1