Obsah

Hospodárenie

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 20x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 13x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 10x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 11x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 9x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 10x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 11x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 12x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 147x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 121x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 90x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 89x | 28.11.2018

Stránka

  • 1