Obsah

Hospodárenie

2019

Súvaha 2019 Stiahnuté: 106x | 01.04.2020

Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 78x | 02.12.2020

Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 96x | 01.04.2020

Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 75x | 02.12.2020

2018

Poznámky 2018 Stiahnuté: 160x | 27.11.2019

Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 185x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 120x | 27.11.2019

Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 116x | 27.11.2019

Súvaha 2018 Stiahnuté: 142x | 27.11.2019

Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 114x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 111x | 27.11.2019

Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 106x | 27.11.2019

2017

Poznámky 2017 Stiahnuté: 308x | 28.11.2018

Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 292x | 28.11.2018

Súvaha 2017 Stiahnuté: 183x | 28.11.2018

Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 187x | 28.11.2018

Stránka