Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet obce

2022

Hodnotiaca správa obce 2022 Stiahnuté: 20x | 27.04.2023

Návrh záverečného účtu obce Jablonec 2022 Stiahnuté: 159x | 18.04.2023

2021

Záverečný účet obce Jablonec 2021 Stiahnuté: 294x | 28.03.2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2021 Stiahnuté: 99x | 24.03.2022

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2021 Stiahnuté: 61x | 15.02.2022

Návrh záverečného účtu obce Jablonec za rok 2021 Stiahnuté: 83x | 15.02.2022

2020

Záverečný účet obce Jablonec 2020 Stiahnuté: 93x | 10.06.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2020 Stiahnuté: 75x | 10.06.2021

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2020 Stiahnuté: 100x | 16.04.2021

Návrh záverečného účtu obce Jablonec za rok 2020 Stiahnuté: 91x | 16.04.2021

2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 Stiahnuté: 128x | 11.06.2020

Záverečný účet obce Jablonec 2019 Stiahnuté: 129x | 11.06.2020

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2019 Stiahnuté: 154x | 27.04.2020

Návrh záverečného účtu obce Jablonec za rok 2019 Stiahnuté: 124x | 27.04.2020

2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2018 Stiahnuté: 111x | 11.06.2020

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2018 Stiahnuté: 2,616x | 14.05.2019

Záverečný účet obce Jablonec 2018 Stiahnuté: 2,577x | 14.05.2019

2017

Príloha č. 1 Stiahnuté: 369x | 12.07.2018

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2017 Stiahnuté: 270x | 12.07.2018

2016

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2016 Stiahnuté: 310x | 21.05.2018

Stránka