Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet obce

2020

Záverečný účet obce Jablonec 2020 Stiahnuté: 9x | 10.06.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2020 Stiahnuté: 9x | 10.06.2021

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2020 Stiahnuté: 25x | 16.04.2021

Návrh záverečného účtu obce Jablonec za rok 2020 Stiahnuté: 30x | 16.04.2021

2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 Stiahnuté: 62x | 11.06.2020

Záverečný účet obce Jablonec 2019 Stiahnuté: 65x | 11.06.2020

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2019 Stiahnuté: 85x | 27.04.2020

Návrh záverečného účtu obce Jablonec za rok 2019 Stiahnuté: 75x | 27.04.2020

2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2018 Stiahnuté: 49x | 11.06.2020

Hodnotiaca správa obce Jablonec 2018 Stiahnuté: 2545x | 14.05.2019

Záverečný účet obce Jablonec 2018 Stiahnuté: 2508x | 14.05.2019

2017

Príloha č. 1 Stiahnuté: 307x | 12.07.2018

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2017 Stiahnuté: 216x | 12.07.2018

2016

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2016 Stiahnuté: 214x | 21.05.2018

Príloha č.1 Stiahnuté: 198x | 21.05.2018

2015

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2015 Stiahnuté: 203x | 21.05.2018

Príloha č.1 Stiahnuté: 213x | 21.05.2018

2014

Záverečný účet obce Jablonec za rok 2014 Stiahnuté: 213x | 21.05.2018

Príloha č.1 Stiahnuté: 213x | 21.05.2018

Stránka

  • 1