Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/073/OCUJA

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj

05.11.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/069/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiateur

Obec Jablonec

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/072/OCUJA

280,00 EUR

Gabriela Ochabová

Obec Jablonec

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/071/OCUJA

210,00 EUR

Mária Bednárovská

Obec Jablonec

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/070/OCUJA

370,00 EUR Tristosedemdesiat eur

Obec Jablonec

OZ Kasiopea

21.10.2019

PZP na rok 2020

ROK2019/068/OCUJA

156,24 EUR

Obec Jablonec

KOOPERATIVA a.s.

08.10.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/067/OCUJA

1 375,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäť eur

Obec Jablonec

EPIC Partner a.s

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/066/OCUJA

51,60 EUR

Obec Jablonec

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/065/OCUJA

64,80 EUR

Obec Jablonec

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

03.10.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-8/18BJ/2019

ROK2019/064/OCUJA

185,84 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Obec Jablonec

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/063/OCUJA

131,52 EUR Jednostotridsaťjedna eur päťdesiatdva centov

Obec Jablonec

Martin Sečkár, Jablonec č. 11, 900 86 Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/062/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Obec Jablonec

Gabriel Štrbík, Jablonec č. 73, 900 86 Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/054/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Ing. Stanislav Kročka, Jablonec č. 205, 900 86 Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2-6/18BJ/2019

ROK2019/053/OCUJA

223,68 EUR Dvestosvadsaťtrieur šesťdesiatosem centov

Obec Jablonec

Kočišová Denisa

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 16-14/18BJ/2019

ROK2019/056/OCUJA

191,03 EUR jedenstodeväťdesiaťjedeneur tricenty

Obec Jablonec

Mária Štefíková

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.11-8/18BJ/2019

ROK2019/057/OCUJA

153,22 EUR jedenstopäťdesiaťtrieur dvadsaťdvacentov

Obec Jablonec

Freivoltová Gabriela

17.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/061/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Kročková Andrea

16.09.2019

Rámcová sponzorská zmluva- darovacia zmluva

ROK2019_060_OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

PLANTEX, s.r.o., Veselé, 922 08 Veselé

16.09.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/059/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

PLANTEX, s.r.o., Veselé, 922 08 Veselé

09.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 13/7/18BJ/2019

ROK2019/055/OCUJA

185,84 EUR jedenstoosemdesiaťpäťeur osemdesiaťštyricentov

Obec Jablonec

Vladimír Chovanec

05.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 17-5/18BJ/2019

ROK2019/052/OCUJA

120,84 EUR Jednostodvadsaťeur osemdesiatštyricentov

Obec Jablonec

Horváthová Mária

03.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.m 4-4/18BJ/2019

ROK2019/051/OCUJA

213,30 EUR Dvestotrinásťeur tridsať centov

Obec Jablonec

Peter Peško

28.08.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

ROK2019/050/OCUJA

874,25 EUR Osemstosedemdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov

Obec Jablonec

Jozef Miškovič

27.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/049/OCUJA

2 658,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiatosem eur

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj

20.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-9/8BJ/2019

ROK2019/048/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Rastislav Krajčovič

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: