Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2020

Dodatok k zmluve

ROK2019/088/OCUJA

35,81 EUR Tridsaťpäť eur osemdesiatjeden centov

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

02.01.2020

Príkazná zmluva

ROK2019/087/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

OZ Radosť pri meste Pezinok

Obec Jablonec

31.12.2019

Dohoda o spoločnom postupe

ROK2019/089/OCUJA

244 675,05 EUR

R.J.R STAV, s.r.o., 90086 Budmerice

Obec Jablonec

20.12.2019

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

ROK2019/086/OCUJA

Neuvedené

Obec Budmerice, 534, 90086 Budmerice

Obec Jablonec

19.12.2019

Zmluva o úvere 29/006/19

ROK2019/085/OCUJA

400 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

17.12.2019

Dohoda č.1/PK/par.10

ROK2019/084/OCUJA

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

17.12.2019

Dohoda č.1/PK/2020/12

ROK2019/083/OCUJA

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

17.12.2019

Zmluva o poskytované právnych služieb

ROK2019/082/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o.

Obec Jablonec

17.12.2019

Príkazná zmluva

ROK2019/081/OCUJA

210,00 EUR Dvestodesaťeur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

06.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ROK2019/080/OCUJA

320,00 EUR

Helena Mackurová -HM REALITY JABLONEC

Obec Jablonec

05.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2019/079/OCUJA

35,00 EUR Tridsaťpäť eur

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Jablonec

05.12.2019

Dohoda o splátkach

ROK2019/078/OCUJA

21,66 EUR Dvadsaťjeden eur šesťdesaitšesť centov

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Jablonec

05.12.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/077/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

29.11.2019

Kúpno-predajná zmluva

ROK2019/076/OCUJA

Neuvedené

MEZOVA food express, Andrej Óvári

Obec Jablonec

28.11.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/075/OCUJA

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

Ing. Bálint Lancz

Obec Jablonec

21.11.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

ROK2019/074/OCUJA

1 100,00 EUR

PROMT AUDIT s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Obec Jablonec

12.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/073/OCUJA

500,00 EUR Päťsto eur

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

05.11.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/069/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiateur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/072/OCUJA

280,00 EUR

Gabriela Ochabová

Obec Jablonec

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/071/OCUJA

210,00 EUR

Mária Bednárovská

Obec Jablonec

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/070/OCUJA

370,00 EUR Tristosedemdesiat eur

OZ Kasiopea

Obec Jablonec

21.10.2019

PZP na rok 2020

ROK2019/068/OCUJA

156,24 EUR

KOOPERATIVA a.s.

Obec Jablonec

08.10.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/067/OCUJA

1 375,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäť eur

EPIC Partner a.s

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/066/OCUJA

51,60 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/065/OCUJA

64,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: