Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2018

Príkazná zmluva na výkon verejného obstarávania na dodávku plynu

ROK2018/028/OCUJA

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava

Obec Jablonec

03.09.2018

Zmluva k zabezpečeniu verejného obstarávania

ROK2018/027/OCUJA

150,00 EUR

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava

Obec Jablonec

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/026/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/025/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

27.07.2018

Zmluva č.42/POD-107/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

ROK2018/024/OCUJA

4 494,59 EUR štyritisícštyristodeväťdesiatštyri eur 59/100centov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Jablonec

12.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 15-2/18BJ/2018

ROK2018/023/OCUJA

234,67 EUR

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

12.07.2018

Zmluva o dodávke pitnej vody

VODA18/1/OCUJA

Neuvedené

Stankovičová Ildikó

Obec Jablonec

04.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

ROK2018/022/OCUJA

nula eur

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Jablonec

27.06.2018

Zmluva o certifikáte SSL

ROK2018/021/OCUJA

174,00 EUR jednostosedemdesiatštyri

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.06.2018

Kúpna zmluva

ROK2018/018/OCUJA

4 818,71 EUR štyritisícosemstoosemnásť eur sedemdesiatjeden centov

JABLONEC, s.r.o.,Jablonec 205,900 87,Jablonec

Obec Jablonec

22.06.2018

Zmluva o inzercii

ROK2018/020/OCUJA

118,80 EUR

REGIONPRESS, s.r.o., Študenstská 2, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2018/019/OCUJA

13 000,00 EUR trinásťticíc eur

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

31.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ROK2018/017/OCUJA

nula eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jablonec

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí fin. datácie z rozpočtu obce roku 2018

ROK2018/016/OCUJA

8 000,00 EUR osemtisíc eur

TJ Družstevník Jablonec

Obec Jablonec

16.04.2018

Dodatok ku zmluve o spolupráci

ROK2019/011/OCUJA

370,32 EUR

CVČ - OZ AKTIV

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: