Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ROK2022/066/OCUJA

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o., Kolmá 4, 85101 Bratislava

Obec Jablonec

23.11.2022

Zmluva o dielo

ROK2022/065/2OCUJA

144,00 EUR

Edusteps

Obec Jablonec

22.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2022/064/OCUJA

8 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Jablonec

14.11.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

ROK2022/063/OCUJA

148 590,00 EUR

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Obec Jablonec

11.11.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby

ROK2022/062/OCUJA

95,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o nájme bytu č. 1-14/18BJ/2022

ROK2022/061/OCUJA

131,52 EUR

Štefan Szabó

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o nájme bytu č. 6-13/18BJ/2022

ROK2022/060/OCUJA

243,21 EUR

Kročková Andrea

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

ROK2022/059/OCUJA

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

24.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku

ROK2022/058/OCUJA

19 993,94 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jablonec

18.10.2022

Dohoda o urovnaní

ROK2022/057/OCUJA

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Jablonec

18.10.2022

Povinné zmluvné poistenie na rok 2023

ROK2022/056/OCUJA

156,05 EUR

KOOPERATIVA a.s.

Obec Jablonec

30.09.2022

Rámcová kúpna zmluva

ROK2022/055/OCUJA

Neuvedené

RAJO a. s., Studená 35, 82355 Bratislava

Obec Jablonec

30.09.2022

Kúpna zmluva

ROK2022/054/OCUJA

Neuvedené

RAJO a. s., Studená 35, 82355 Bratislava

Obec Jablonec

21.09.2022

Zmluva o pripojení el. zariadenia do distribučnej sústavy

ROK2022/053/OCUJA

156,42 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

12.09.2022

Zmluva o nájme bytu č. 17-11/18BJ/2022

ROK2022/052/OCUJA

120,84 EUR

Horváthová Mária

Obec Jablonec

09.09.2022

Zmluva o nájme bytu č. 2-12/18BJ/2022

ROK2022/051/OCUJA

223,68 EUR

Kočišová Denisa

Obec Jablonec

31.08.2022

Zmluva o dielo

ROK2022/050/OCUJA

22 440,00 EUR

BEELI, s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Obec Jablonec

25.08.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ROK2022/049/OCUJA

49,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

17.08.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č. S22T700310

ROK2022/048/OCUJA

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

29.07.2022

Zmluva o nájme bytu č. 4-10/18BJ/2022

ROK2022/047/OCUJA

213,30 EUR

Peter Peško

Obec Jablonec

27.07.2022

Zmluva o nájme bytu 7-9/18BJ/2022

ROK2022/046/OCUJA

234,67 EUR

Gabriel Štrbík, Jablonec č. 73, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

27.07.2022

Zmluva o prenájme rohoží

ROK2022/045/OCUJA

Neuvedené

LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

11.07.2022

Zmluva o nájme bytu č. 8-2/18BJ/2022

ROK2022/044/OCUJA

191,03 EUR

Podmanický Ján

Obec Jablonec

01.07.2022

Zmluva o budúcej zmluve

ROK2022/043/OCUJA

Neuvedené

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

22.06.2022

Zmluva o nájme bytu č. 6-8/8BJ/2022

ROK2022/042/OCUJA

186,21 EUR

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: