Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2018

Zmluva o zvoze a skládkovaní odpadu

ROK2018/044/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

06.12.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/042/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2018/042/OCUJA

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Jablonec

Okresný úrad Bratislava

13.11.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

ROK2018/041/OCUJA

14,00 EUR

Obec Jablonec

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava

06.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

ROK2018/040/OCUJA

5 402,52 EUR

Obec Jablonec

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

16.10.2018

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2018/039/OCUJA

99,00 EUR

Obec Jablonec

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

16.10.2018

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2018/038/OCUJA

73,80 EUR

Obec Jablonec

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/037/OCUJA

19,99 EUR devätnásť eur 99 centov mesačne

Obec Jablonec

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/036/OCUJA

14,00 EUR štrnásť eur mesačne

Obec Jablonec

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/035/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava

04.10.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/034/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

25.09.2018

Zmluva o nájme bytu .

ROK2018/033/OCUJA

185,84 EUR

Obec Jablonec

Chovanec Vladimír

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/032/OCUJA

223,68 EUR

Obec Jablonec

Kočišová Denisa

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/031/OCUJA

120,84 EUR

Obec Jablonec

Horváthová Mária

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/030/OCUJA

186,21 EUR

Obec Jablonec

Oscitý Kamil

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/029/OCUJA

186,21 EUR

Obec Jablonec

Melegová Jaroslava

19.09.2018

Príkazná zmluva na výkon verejného obstarávania na dodávku plynu

ROK2018/028/OCUJA

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

Obec Jablonec

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Zmluva k zabezpečeniu verejného obstarávania

ROK2018/027/OCUJA

150,00 EUR

Obec Jablonec

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/026/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/025/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

27.07.2018

Zmluva č.42/POD-107/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

ROK2018/024/OCUJA

4 494,59 EUR štyritisícštyristodeväťdesiatštyri eur 59/100centov

Obec Jablonec

Slovenská agentúra životného prostredia

12.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 15-2/18BJ/2018

ROK2018/023/OCUJA

234,67 EUR

Obec Jablonec

Greschnerová Eva

12.07.2018

Zmluva o dodávke pitnej vody

VODA18/1/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Stankovičová Ildikó

04.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

ROK2018/022/OCUJA

nula eur

Obec Jablonec

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

27.06.2018

Zmluva o certifikáte SSL

ROK2018/021/OCUJA

174,00 EUR jednostosedemdesiatštyri

Obec Jablonec

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda, 925 06 Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: