Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2021

Zmluva o zabezpečení stravovania

ROK2021/012/OCUJA

3,99 EUR

UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava

Obec Jablonec

28.04.2021

Licenčná zmluva

ROK2021/011/OCUJA

318,00 EUR

TENDERnet, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Obec Jablonec

08.04.2021

Zmluva o uskutočnení projektu č. 1/2021

ROK2021/009/OCUJA

2 450,00 EUR dvetisícštyristopäťdesiat

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Obec Jablonec

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

ROK2021/008/OCUJA

nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Jablonec

10.03.2021

Kúpna zmluva

ROK2021/007/OCUJA

9,90 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

03.02.2021

Zmluva o nájme bytu č. 8-1/18BJ/2021

ROK2021/006/OCUJA

191,03 EUR

Podmanický Ján

Obec Jablonec

03.02.2021

Dohoda § 12

ROK2021/005/OCUJA

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

28.01.2021

Dohoda o spolupráci

ROK2021/004/OCUJA

Neuvedené

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

27.01.2021

Zmluva o nájme bytu č. 5-8/18BJ/2020

ROK2020/055/OCUJA

185,84 EUR

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

Obec Jablonec

27.01.2021

Zmluva o inzercii

ROK2021/003/OCUJA

91,20 EUR

REGIONPRESS, s.r.o., Študenstská 2, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

27.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

ROK2021/001/OCUJA

Neuvedené

ULTIMA INVEST, s.r.o.

Obec Jablonec

25.01.2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

ROK2021/002/OCUJA

321,60 EUR

Disig, a.s.

Obec Jablonec

20.01.2021

Zmluva o spolupráci

ROK2021/010/OCUJA

2 100,00 EUR dvetisícsto

STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 Dubovany

Obec Jablonec

05.01.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ROK2020/054/OCUJA

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o., Kolmá 4, 85101 Bratislava

Obec Jablonec

21.12.2020

Zmluva o nájme bytu 1-3/18BJ/2020

ROK2020/036/OCUJA

243,21 EUR dvestoštyridsaťtri eur /21 centov

Ing. Stanislav Kročka, Jablonec č. 205, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

15.12.2020

Dodatok k zmluve o úvere č. 29/006/19

ROK2020/053/OCUJA

45 000,00 EUR Štyridsaťpäťtisíc

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

15.12.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/052/OCUJA

14,00 EUR Štrnásť

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

09.12.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

ROK2020/051/OCUJA

150,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o.

Obec Jablonec

04.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2020/050/OCUJA

500,00 EUR päťsto

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

03.12.2020

Dohoda č. 20/02/010/3

ROK2020/049/OCUJA

nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

ROK2020/048/OCUJA

nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Jablonec

26.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ROK2020/047/OCUJA

2 000,00 EUR

ULTIMA INVEST, s.r.o.

Obec Jablonec

02.11.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/046/OCUJA

1 300,00 EUR

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

ROK2020/045/OCUJA

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

ROK2020/045/OCUJA

20,00 EUR

PEHAP s.r.o.

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: