Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2019

Rámcová sponzorská zmluva- darovacia zmluva

ROK2019_060_OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

16.09.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/059/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

09.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 13/7/18BJ/2019

ROK2019/055/OCUJA

185,84 EUR jedenstoosemdesiaťpäťeur osemdesiaťštyricentov

Vladimír Chovanec

Obec Jablonec

05.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 17-5/18BJ/2019

ROK2019/052/OCUJA

120,84 EUR Jednostodvadsaťeur osemdesiatštyricentov

Horváthová Mária

Obec Jablonec

03.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.m 4-4/18BJ/2019

ROK2019/051/OCUJA

213,30 EUR Dvestotrinásťeur tridsať centov

Peter Peško

Obec Jablonec

28.08.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

ROK2019/050/OCUJA

874,25 EUR Osemstosedemdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov

MIŠKOVIČ Jozef, J.Rašu, 900 86 Budmerice

Obec Jablonec

27.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/049/OCUJA

2 658,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiatosem eur

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

20.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-9/8BJ/2019

ROK2019/048/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Rastislav Krajčovič

Obec Jablonec

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2019

ROK2019/040/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Zuzana Piknová

Obec Jablonec

31.07.2019

Zmluva o nájme č.1-3/8BJ/2019

ROK2019/047/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Gabriela Raha

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/046/OCUJA

6 750,00 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiat eur

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2019

ROK2019/041/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č.4-5/8BJ/2019

ROK2019/043/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Mária Černíková

Obec Jablonec

11.07.2019

Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jablonec

ROK2019/033/OCUJA

200,00 EUR dvesto eur

OZ Budmeričania deťom

Obec Jablonec

11.07.2019

Zmluva o bezplatnom prevode kníh

ROK2019/045/OCUJA

Neuvedené

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Obec Jablonec

08.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3-4/8BJ/2019

ROK2019/039/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Martin Smák

Obec Jablonec

04.07.2019

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2019/044/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť

EKOTOALETY s.r.o

Obec Jablonec

04.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 8-7/8BJ/2019

ROK2019/042/OCUJA

186,21 EUR jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Mária Gőrőgová

Obec Jablonec

03.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2019

ROK2019/038/OCUJA

234,67 EUR dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

03.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

ROK2019/037/OCUJA

103,80 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Jablonec

03.07.2019

Zmluva o havarijnom poistení

ROK2019/036/OCUJA

471,60 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Jablonec

02.07.2019

Zmluva o uskutočnení projektu

ROK2019/035/OCUJA

300,00 EUR tristo eur

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Obec Jablonec

18.06.2019

Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie

ROK2019/034/OCUJA

500,00 EUR päťsto eur

Hokejbalové združenie Jablonec

Obec Jablonec

13.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/032/OCUJA

6 200,00 EUR

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

11.06.2019

Dohoda o splátkach

ROK2019/030/OCUJA

6,30 EUR šesťeur tridsaťcentov

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: