Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2022

Zmluva o spolupráci

ROK2022/015/OCUJA

230,00 EUR

prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

Obec Jablonec

16.03.2022

Zmluva o nájme bytu 9-3/18BJ/2022

ROK2022/014/OCUJA

131,52 EUR

Matúš Bilčík

Obec Jablonec

16.03.2022

Zmluva o pripojení el. zariadenia do distribučnej sústavy

ROK2022/013/OCUJA

568,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

15.03.2022

Zmluva o dielo

ROK2022/050/OCUJA

22 440,00 EUR

BEELI, s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Obec Jablonec

11.03.2022

Zmluva o spolupráci

ROK2022/012/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

11.03.2022

Dodatok o servisnom prenájme rohoží

ROK2022/011/OCUJA

3,66 EUR

LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

11.03.2022

Dodatok o servisnom prenájme rohoží

ROK2022/010/OCUJA

4,21 EUR

LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

02.03.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO

ROK2022/009/OCUJA

2,00 EUR

OPATRÍME VÁS, n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza

Obec Jablonec

01.03.2022

Hromadná licenčná zmluva

ROK2022/008/OCUJA

20,40 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Jablonec

01.03.2022

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škol. zariadenia

ROK2022/007/OCUJA

108,57 EUR

SABUŽ-Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiakov a žiačok

Obec Jablonec

04.02.2022

Zmluva o poskytnutí služieb

ROK2022/006/OCUJA

4 200,00 EUR

ULTIMA RATIO, s.r.o., Belopotockého 2, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Jablonec

02.02.2022

Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia CANON

ROK2022/005/OCUJA

22,08 EUR

CM SERVIS, Mlynská 588/28, 900 84 Báhoň

Obec Jablonec

31.01.2022

Zmluva o nájme bytu 11-1/18BJ/2022

ROK2022/004/OCUJA

153,22 EUR Jedenstopäťdesiattri eur dvadsaťdva centov

Mária Ružičková

Obec Jablonec

24.01.2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 6879140

ROK2021/054/OCUJA

Neuvedené

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

24.01.2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 6879130

ROK2022/003/OCUJA

Neuvedené

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

21.01.2022

Zmluva o vývoze odpadových vôd

ROK2022/002/OCUJA

Neuvedené

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

17.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ROK2022/001/OCUJA

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Jablonec

04.01.2022

Zmluva o nájme bytu 1-11/18BJ/2021

ROK2021/071/OCUJA

131,52 EUR

Štefan Szabó

Obec Jablonec

22.12.2021

Zmluva o nájme bytu 5-10/18BJ/2021

ROK2021/069/OCUJA

185,84 EUR

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

Obec Jablonec

22.12.2021

Zmluva o dielo

ROK2021/068/OCUJA

60,00 EUR

Slabý Jozef

Obec Jablonec

13.12.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ROK2021/053/OCUJA

Neuvedené

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

02.12.2021

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

ROK2021/067/OCUJA

Neuvedené

Mesto Pezinok

Obec Jablonec

02.12.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu

ROK2021/066/OCUJA

Neuvedené

Obec DUBOVÁ, 39, 900 90 Dubová

Obec Jablonec

02.12.2021

Zmluva o dielo

ROK2021/065/OCUJA

100,00 EUR

Edusteps

Obec Jablonec

01.12.2021

Kúpna zmluva

ROK2021/056/OCUJA

1,00 EUR

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: