Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.10.2019

PZP na rok 2020

ROK2019/068/OCUJA

156,24 EUR

KOOPERATIVA a.s.

Obec Jablonec

08.10.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/067/OCUJA

1 375,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäť eur

EPIC Partner a.s

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/066/OCUJA

51,60 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/065/OCUJA

64,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

03.10.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-8/18BJ/2019

ROK2019/064/OCUJA

185,84 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/063/OCUJA

131,52 EUR Jednostotridsaťjedna eur päťdesiatdva centov

Martin Sečkár, Jablonec č. 11, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/062/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Gabriel Štrbík, Jablonec č. 73, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/054/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Ing. Stanislav Kročka, Jablonec č. 205, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2-6/18BJ/2019

ROK2019/053/OCUJA

223,68 EUR Dvestosvadsaťtrieur šesťdesiatosem centov

Kočišová Denisa

Obec Jablonec

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 16-14/18BJ/2019

ROK2019/056/OCUJA

191,03 EUR jedenstodeväťdesiaťjedeneur tricenty

Mária Štefíková

Obec Jablonec

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.11-8/18BJ/2019

ROK2019/057/OCUJA

153,22 EUR jedenstopäťdesiaťtrieur dvadsaťdvacentov

Freivoltová Gabriela

Obec Jablonec

17.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/061/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Kročková Andrea

Obec Jablonec

16.09.2019

Rámcová sponzorská zmluva- darovacia zmluva

ROK2019_060_OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

16.09.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/059/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

09.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 13/7/18BJ/2019

ROK2019/055/OCUJA

185,84 EUR jedenstoosemdesiaťpäťeur osemdesiaťštyricentov

Vladimír Chovanec

Obec Jablonec

05.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 17-5/18BJ/2019

ROK2019/052/OCUJA

120,84 EUR Jednostodvadsaťeur osemdesiatštyricentov

Horváthová Mária

Obec Jablonec

03.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.m 4-4/18BJ/2019

ROK2019/051/OCUJA

213,30 EUR Dvestotrinásťeur tridsať centov

Peter Peško

Obec Jablonec

28.08.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

ROK2019/050/OCUJA

874,25 EUR Osemstosedemdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov

MIŠKOVIČ Jozef, J.Rašu, 900 86 Budmerice

Obec Jablonec

27.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/049/OCUJA

2 658,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiatosem eur

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

20.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-9/8BJ/2019

ROK2019/048/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Rastislav Krajčovič

Obec Jablonec

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2019

ROK2019/040/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Zuzana Piknová

Obec Jablonec

31.07.2019

Zmluva o nájme č.1-3/8BJ/2019

ROK2019/047/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Gabriela Raha

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/046/OCUJA

6 750,00 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiat eur

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2019

ROK2019/041/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č.4-5/8BJ/2019

ROK2019/043/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Mária Černíková

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: