Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ROK2020/047/OCUJA

2 000,00 EUR

ULTIMA INVEST, s.r.o.

Obec Jablonec

02.11.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/046/OCUJA

1 300,00 EUR

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

ROK2020/045/OCUJA

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

ROK2020/045/OCUJA

20,00 EUR

PEHAP s.r.o.

Obec Jablonec

29.09.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/043/OCUJA

200,00 EUR dvesto

Slabý Jozef

Obec Jablonec

25.09.2020

Zmluva o nájme bytu č. 13-7/18BJ/2020

ROK2020/034/OCUJA

185,84 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Vladimír Chovanec

Obec Jablonec

25.09.2020

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2020/042/OCUJA

66,00 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

25.09.2020

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2020/041/OCUJA

46,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

25.09.2020

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

ROK2020/040/OCUJA

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Jablonec

23.09.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

ROK2020/039/OCUJA

300,00 EUR

EKOTEC, s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Jablonec

09.09.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/038/OCUJA

200,00 EUR dvesto

Slabý Jozef

Obec Jablonec

09.09.2020

Nájomná zmluva

ROK2020/037/OCUJA

200,00 EUR

Marcela Hanusová

Obec Jablonec

04.09.2020

Zmluva o nájme bytu č. 10-9/18BJ/2020

ROK2020/028/OCUJA

223,68 EUR Dvestodvadsaťtri eur šesťdesiatosem centov

Drinková Zlatica

Obec Jablonec

28.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ROK2020/035/OCUJA

30,00 EUR Tridsať eur

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

22.07.2020

Kúpna zmluva

ROK2020/033/OCUJA

690,00 EUR

Bc. Okruhlica Ľuboš

Obec Jablonec

14.07.2020

Dodatok č. ZK01/VK/09/08/045

ROK2020/032/OCUJA

39,84 EUR Tridsaťdeväť eur osemdesiatštyri centov

KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jablonec

13.07.2020

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2020

ROK2020/024/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesťeur dvadsaťjedencentov

Zuzana Piknová

Obec Jablonec

07.07.2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2020/031/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť eur

EKOTOALETY, s.r.o., Recká cesta, 903 01 Senec

Obec Jablonec

01.07.2020

Dohoda č. 20/03/52A/63

ROK2020/030/OCUJA

1 380,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

01.07.2020

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

ROK2020/029/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

15.06.2020

Zmluva o dielo - Kniha Bratislavký kraj z vtáčej perspektívy

ROK2020/027/OCUJA

297,00 EUR

Vydavateľstvo EUROSTYLE, gen.Goliana 6019/47, 91702 Trnava

Obec Jablonec

02.06.2020

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2020

ROK2020/025/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiateur dvadsaťjeden centov

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme

ROK2020/022/OCUJA

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

KANAL SERVIS BA, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2020

ROK2020/026/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č.8-3/18BJ/2020

ROK2020/023/OCUJA

191,03 EUR Jednostodeväťdesiatjedna eur tri centy

Podmanický Ján

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: