Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.06.2018

Zmluva o certifikáte SSL

ROK2018/021/OCUJA

174,00 EUR jednostosedemdesiatštyri

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.06.2018

Kúpna zmluva

ROK2018/018/OCUJA

4 818,71 EUR štyritisícosemstoosemnásť eur sedemdesiatjeden centov

Jablonec, s.r.o.

Obec Jablonec

22.06.2018

Zmluva o inzercii

ROK2018/020/OCUJA

118,80 EUR

regionPRESS s.r.o.

Obec Jablonec

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2018/019/OCUJA

13 000,00 EUR trinásťticíc eur

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj

31.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ROK2018/017/OCUJA

nula eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jablonec

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí fin. datácie z rozpočtu obce roku 2018

ROK2018/016/OCUJA

8 000,00 EUR osemtisíc eur

TJ Družstevník Jablonec

Obec Jablonec

16.04.2018

Dodatok ku zmluve o spolupráci

ROK2019/011/OCUJA

370,32 EUR

CVČ - OZ AKTIV

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: