Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 16-14/18BJ/2019

ROK2019/056/OCUJA

191,03 EUR jedenstodeväťdesiaťjedeneur tricenty

Obec Jablonec

Mária Štefíková

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.11-8/18BJ/2019

ROK2019/057/OCUJA

153,22 EUR jedenstopäťdesiaťtrieur dvadsaťdvacentov

Obec Jablonec

Freivoltová Gabriela

17.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/061/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Kročková Andrea

16.09.2019

Rámcová sponzorská zmluva- darovacia zmluva

ROK2019_060_OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

PLANTEX, s.r.o., Veselé, 922 08 Veselé

16.09.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/059/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

PLANTEX, s.r.o., Veselé, 922 08 Veselé

09.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 13/7/18BJ/2019

ROK2019/055/OCUJA

185,84 EUR jedenstoosemdesiaťpäťeur osemdesiaťštyricentov

Obec Jablonec

Vladimír Chovanec

05.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 17-5/18BJ/2019

ROK2019/052/OCUJA

120,84 EUR Jednostodvadsaťeur osemdesiatštyricentov

Obec Jablonec

Horváthová Mária

03.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.m 4-4/18BJ/2019

ROK2019/051/OCUJA

213,30 EUR Dvestotrinásťeur tridsať centov

Obec Jablonec

Peter Peško

28.08.2019

Zmluva o poskytnutí technickej služby

ROK2019/050/OCUJA

874,25 EUR Osemstosedemdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov

Obec Jablonec

Jozef Miškovič

27.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/049/OCUJA

2 658,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiatosem eur

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj

20.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-9/8BJ/2019

ROK2019/048/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Rastislav Krajčovič

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2019

ROK2019/040/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Zuzana Piknová

31.07.2019

Zmluva o nájme č.1-3/8BJ/2019

ROK2019/047/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Gabriela Raha

24.07.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/046/OCUJA

6 750,00 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiat eur

Obec Jablonec

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2019

ROK2019/041/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Oscitý Kamil

24.07.2019

Zmluva o nájme bytu č.4-5/8BJ/2019

ROK2019/043/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Mária Černíková

11.07.2019

Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jablonec

ROK2019/033/OCUJA

200,00 EUR dvesto eur

Obec Jablonec

OZ Budmeričania deťom

11.07.2019

Zmluva o bezplatnom prevode kníh

ROK2019/045/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Malokarpatská knižnica v Pezinku

08.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3-4/8BJ/2019

ROK2019/039/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Martin Smák

04.07.2019

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2019/044/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť

Obec Jablonec

EKOTOALETY s.r.o

04.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 8-7/8BJ/2019

ROK2019/042/OCUJA

186,21 EUR jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Mária Gőrőgová

03.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2019

ROK2019/038/OCUJA

234,67 EUR dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Obec Jablonec

Greschnerová Eva

03.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

ROK2019/037/OCUJA

103,80 EUR

Obec Jablonec

UNIQA poisťovňa, a.s.

03.07.2019

Zmluva o havarijnom poistení

ROK2019/036/OCUJA

471,60 EUR

Obec Jablonec

UNIQA poisťovňa, a.s.

02.07.2019

Zmluva o uskutočnení projektu

ROK2019/035/OCUJA

300,00 EUR tristo eur

Obec Jablonec

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: