Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.02.2023

Zmluva o spolupráci

ROK2023/002/OCUJA

550,00 EUR

SISI - Delinčáková Silvia

Obec Jablonec

10.01.2023

Zmluva o dielo

ROK2023/001/OCUJA

1 495,00 EUR

GERBIŠ Dušan, Dobrianskeho 1673/43, 066 01 Humenné

Obec Jablonec

22.12.2022

Zmluva o termínovanom úvere

ROK2022/074/OCUJA

60 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

19.12.2022

Dohoda o spoločnom postupe pri úhrade zvyšku dlhu

ROK2022/073/OCUJA

169 422,34 EUR

R.J.R STAV, s.r.o., 90086 Budmerice

Obec Jablonec

02.12.2022

Kúpna zmluva

ROK2022/072/OCUJA

6 500,00 EUR

MILHO s.r.o.

Obec Jablonec

30.11.2022

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2022/070/OCUJA

57,60 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

30.11.2022

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2022/069/OCUJA

68,40 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu č. 5-15/18BJ/2022

ROK2022/071/OCUJA

185,84 EUR

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

Obec Jablonec

30.11.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva

ROK2022/068/OCUJA

Neuvedené

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

30.11.2022

Dodatok č. 1k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221308-0170001043-VB

ROK2022/067/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

24.11.2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ROK2022/066/OCUJA

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o., Kolmá 4, 85101 Bratislava

Obec Jablonec

23.11.2022

Zmluva o dielo

ROK2022/065/2OCUJA

144,00 EUR

Edusteps

Obec Jablonec

22.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2022/064/OCUJA

8 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Jablonec

14.11.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

ROK2022/063/OCUJA

148 590,00 EUR

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Obec Jablonec

11.11.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby

ROK2022/062/OCUJA

95,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o nájme bytu č. 1-14/18BJ/2022

ROK2022/061/OCUJA

131,52 EUR

Štefan Szabó

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o nájme bytu č. 6-13/18BJ/2022

ROK2022/060/OCUJA

243,21 EUR

Kročková Andrea

Obec Jablonec

26.10.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

ROK2022/059/OCUJA

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

24.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku

ROK2022/058/OCUJA

19 993,94 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jablonec

18.10.2022

Dohoda o urovnaní

ROK2022/057/OCUJA

Neuvedené

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Jablonec

18.10.2022

Povinné zmluvné poistenie na rok 2023

ROK2022/056/OCUJA

156,05 EUR

KOOPERATIVA a.s.

Obec Jablonec

30.09.2022

Rámcová kúpna zmluva

ROK2022/055/OCUJA

Neuvedené

RAJO a. s.,Studená 35,82355,Bratislava

Obec Jablonec

30.09.2022

Kúpna zmluva

ROK2022/054/OCUJA

Neuvedené

RAJO a. s.,Studená 35,82355,Bratislava

Obec Jablonec

21.09.2022

Zmluva o pripojení el. zariadenia do distribučnej sústavy

ROK2022/053/OCUJA

156,42 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Jablonec

12.09.2022

Zmluva o nájme bytu č. 17-11/18BJ/2022

ROK2022/052/OCUJA

120,84 EUR

Horváthová Mária

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: