Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2023

Zmluva o dielo

ROK2023/024/OCUJA

809 962,86 EUR

Obec Cífer

Obec Jablonec

05.06.2023

Mandátna zmluva

ROK2023/023/OCUJA

30,00 EUR

Stav PRO s.r.o.

Obec Jablonec

24.05.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin.príspevku

ROK2023/022/OCUJA

2,50 EUR

OPATRÍME VÁS, n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza

Obec Jablonec

18.05.2023

Zmluva o nájme bytu 4-6/18BJ/2023

ROK2023/021/OCUJA

213,30 EUR

Strapáčová Jana

Obec Jablonec

05.04.2023

Zmluva o úhrade za doplnkové služby

ROK2023/020/OCUJA

40,00 EUR

SVETLO n.o. Trnava

Obec Jablonec

31.03.2023

Zmluva o nájme bytu č. 5-5/18BJ/2023

ROK2023/019/OCUJA

185,84 EUR

Jana Backová

Obec Jablonec

30.03.2023

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

ROK2023/018/OCUJA

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

28.03.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi

ROK2023/017/OCUJA

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Jablonec

27.03.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku

ROK2023/016/OCUJA

809 289,75 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jablonec

15.03.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

ROK2023/015/OCUJA

Neuvedené

Obec Budmerice, 534, 90086 Budmerice

Obec Jablonec

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí služieb

ROK2023/014/OCUJA

Neuvedené

PROUNION a.s.

Obec Jablonec

08.03.2023

Zmluva o nájme bytu č. 13-4/18BJ/2023

ROK2023/013/OCUJA

185,84 EUR

Chovancová Dominika

Obec Jablonec

02.03.2023

Zmluva o nájme bytu č. 16-3/18BJ/2023

ROK2023/012/OCUJA

191,03 EUR

Michal Glasa

Obec Jablonec

02.03.2023

Zmluva o nájme bytu č. 11-1/18BJ/2023

ROK2023/011/OCUJA

153,22 EUR

Mária Ružičková

Obec Jablonec

27.02.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.05.2021

ROK2023/010/OCUJA

166 714,34 EUR

CS, s.r.o.,Strojárenská 5487,917 71,Trnava

Obec Jablonec

20.02.2023

Zmluva o nájme bytu 8-2/18BJ/2023

ROK2023/009/OCUJA

191,03 EUR

Podmanický Ján

Obec Jablonec

17.02.2023

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služby č. S22T700310

ROK2023/008/OCUJA

65 109,15 EUR

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

16.02.2023

Zmluva o prenájme rohoží

ROK2023/007/OCUJA

Neuvedené

LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

16.02.2023

Zmluva o prenájme rohoží

ROK2023/006/OCUJA

Neuvedené

LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava

Obec Jablonec

10.02.2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

ROK2023/005/OCUJA

132,00 EUR

INISOFT, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Jablonec

09.02.2023

Zmluva o budúcej zmluve

ROK2023/004/OCUJA

0,00 EUR

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Jablonec

09.02.2023

Zmluva o poskytnutí služieb

ROK2023/003/OCUJA

1 000,00 EUR

ULTIMA RATIO, s.r.o., Belopotockého 2, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Jablonec

02.02.2023

Zmluva o spolupráci

ROK2023/002/OCUJA

550,00 EUR

SISI - DELINČÁKOVÁ Silvia, Jablonec 190, 900 87 Jablonec

Obec Jablonec

10.01.2023

Zmluva o dielo

ROK2023/001/OCUJA

1 495,00 EUR

GERBIŠ Dušan, Dobrianskeho 1673/43, 066 01 Humenné

Obec Jablonec

22.12.2022

Zmluva o termínovanom úvere

ROK2022/074/OCUJA

60 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: