Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/042/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2018/042/OCUJA

2 000,00 EUR Dvetisíc

Okresný úrad Bratislava

Obec Jablonec

13.11.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

ROK2018/041/OCUJA

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

06.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

ROK2018/040/OCUJA

5 402,52 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

16.10.2018

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2018/039/OCUJA

99,00 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

16.10.2018

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2018/038/OCUJA

73,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/037/OCUJA

19,99 EUR devätnásť eur 99 centov mesačne

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/036/OCUJA

14,00 EUR štrnásť eur mesačne

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

09.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2018/035/OCUJA

Neuvedené

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

04.10.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/034/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

25.09.2018

Zmluva o nájme bytu .

ROK2018/033/OCUJA

185,84 EUR

Chovanec Vladimír

Obec Jablonec

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/032/OCUJA

223,68 EUR

Kočišová Denisa

Obec Jablonec

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/031/OCUJA

120,84 EUR

Horváthová Mária

Obec Jablonec

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/030/OCUJA

186,21 EUR

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

20.09.2018

Zmluva o nájme bytu

ROK2018/029/OCUJA

186,21 EUR

Melegová Jaroslava

Obec Jablonec

19.09.2018

Príkazná zmluva na výkon verejného obstarávania na dodávku plynu

ROK2018/028/OCUJA

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, Trhová 2, 917 00 Trnava

Obec Jablonec

03.09.2018

Zmluva k zabezpečeniu verejného obstarávania

ROK2018/027/OCUJA

150,00 EUR

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, Trhová 2, 917 00 Trnava

Obec Jablonec

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/026/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

28.08.2018

Zmluva o bežnom účte

ROK2018/025/OCUJA

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

27.07.2018

Zmluva č.42/POD-107/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

ROK2018/024/OCUJA

4 494,59 EUR štyritisícštyristodeväťdesiatštyri eur 59/100centov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Jablonec

12.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 15-2/18BJ/2018

ROK2018/023/OCUJA

234,67 EUR

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

12.07.2018

Zmluva o dodávke pitnej vody

VODA18/1/OCUJA

Neuvedené

Stankovičová Ildikó

Obec Jablonec

04.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

ROK2018/022/OCUJA

nula eur

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Jablonec

27.06.2018

Zmluva o certifikáte SSL

ROK2018/021/OCUJA

174,00 EUR jednostosedemdesiatštyri

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.06.2018

Kúpna zmluva

ROK2018/018/OCUJA

4 818,71 EUR štyritisícosemstoosemnásť eur sedemdesiatjeden centov

JABLONEC, s.r.o., Jablonec 205, 900 87 Jablonec

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: