Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2019

Zmluva o bezplatnom prevode kníh

ROK2019/045/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Malokarpatská knižnica v Pezinku

08.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3-4/8BJ/2019

ROK2019/039/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Martin Smák

04.07.2019

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2019/044/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť

Obec Jablonec

EKOTOALETY s.r.o

04.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 8-7/8BJ/2019

ROK2019/042/OCUJA

186,21 EUR jednostoosemdesiatšesť eur dvadsaťjeden centov

Obec Jablonec

Mária Gőrőgová

03.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2019

ROK2019/038/OCUJA

234,67 EUR dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Obec Jablonec

Greschnerová Eva

03.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

ROK2019/037/OCUJA

103,80 EUR

Obec Jablonec

UNIQA poisťovňa, a.s.

03.07.2019

Zmluva o havarijnom poistení

ROK2019/036/OCUJA

471,60 EUR

Obec Jablonec

UNIQA poisťovňa, a.s.

02.07.2019

Zmluva o uskutočnení projektu

ROK2019/035/OCUJA

300,00 EUR tristo eur

Obec Jablonec

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

18.06.2019

Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie

ROK2019/034/OCUJA

500,00 EUR päťsto eur

Obec Jablonec

Hokejbalové združenie Jablonec

13.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/032/OCUJA

6 200,00 EUR

Obec Jablonec

Bratislavský samosprávny kraj

11.06.2019

Dohoda o splátkach

ROK2019/030/OCUJA

6,30 EUR šesťeur tridsaťcentov

Obec Jablonec

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

11.06.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2019/031/OCUJA

10,00 EUR desať

Obec Jablonec

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

04.06.2019

Zmluva o nájme mobilných toaliet

ROK2019/029/OCUJA

400,00 EUR štyristo eur

Obec Jablonec

PROFI SERVIS SK, s.r.o., Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre

29.05.2019

Zmluva o dodávke elektriny

ROK2019/028/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany

28.05.2019

Dohoda o splátkach

ROK2019/027/OCUJA

4,00 EUR

Obec Jablonec

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ROK2019/026/OCUJA

10,00 EUR

Obec Jablonec

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.05.2019

Poskytovanie platobných služieb POS terminálom

ROK2019/025/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

First Data Slovakia a.s.

28.05.2019

Žiadosť o poskytnutie POS terminálu

ROK2019/024/OCUJA

16,60 EUR

Obec Jablonec

First Data Slovakia a.s.

20.05.2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení nakladania s odpadmi

ROK2019/023/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

NATUR-PACK a.s.

17.05.2019

Zmluva o nájme priestorov

ROK2019/022/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

RadioLAN, spol. s r.o.,

17.05.2019

Zmluva o inzercii

ROK2019/021/OCUJA

86,40 EUR

Obec Jablonec

regionPRESS s.r.o.

17.05.2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov

ROK2019/020/OCUJA

Neuvedené

Obec Jablonec

Obchodná akadémia

15.05.2019

Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jablonec v roku 2019

ROK2019/019/OCUJA

2 500,00 EUR

Obec Jablonec

TJ Družstevník Jablonec

13.05.2019

Zmluva o nájme bytu .

ROK2019/018/OCUJA

191,03 EUR

Obec Jablonec

Podmanický Ján

30.04.2019

Zmluva o inzercii

ROK2019/017/OCUJA

68,40 EUR

Obec Jablonec

regionPRESS s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: