Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2020

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2020/041/OCUJA

46,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

25.09.2020

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

ROK2020/040/OCUJA

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Jablonec

23.09.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

ROK2020/039/OCUJA

300,00 EUR

EKOTEC, s.r.o.,Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama

Obec Jablonec

09.09.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/038/OCUJA

200,00 EUR dvesto

Slabý Jozef

Obec Jablonec

09.09.2020

Nájomná zmluva

ROK2020/037/OCUJA

200,00 EUR

Marcela Hanusová

Obec Jablonec

04.09.2020

Zmluva o nájme bytu č. 10-9/18BJ/2020

ROK2020/028/OCUJA

223,68 EUR Dvestodvadsaťtri eur šesťdesiatosem centov

Drinková Zlatica

Obec Jablonec

28.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ROK2020/035/OCUJA

30,00 EUR Tridsať eur

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

22.07.2020

Kúpna zmluva

ROK2020/033/OCUJA

690,00 EUR

Bc. Okruhlica Ľuboš

Obec Jablonec

14.07.2020

Dodatok č. ZK01/VK/09/08/045

ROK2020/032/OCUJA

39,84 EUR Tridsaťdeväť eur osemdesiatštyri centov

KOMENSKY, s. r. o.,Park Mládeže 1,040 01,Košice

Obec Jablonec

13.07.2020

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2020

ROK2020/024/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesťeur dvadsaťjedencentov

Zuzana Piknová

Obec Jablonec

07.07.2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2020/031/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť eur

EKOTOALETY, s.r.o., Recká cesta, 903 01 Senec

Obec Jablonec

01.07.2020

Dohoda č. 20/03/52A/63

ROK2020/030/OCUJA

1 380,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

01.07.2020

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

ROK2020/029/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

15.06.2020

Zmluva o dielo - Kniha Bratislavký kraj z vtáčej perspektívy

ROK2020/027/OCUJA

297,00 EUR

Vydavateľstvo EUROSTYLE,gen.Goliana 6019/47,91702,Trnava

Obec Jablonec

02.06.2020

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2020

ROK2020/025/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiateur dvadsaťjeden centov

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme

ROK2020/022/OCUJA

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

KANAL SERVIS BA, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2020

ROK2020/026/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č.8-3/18BJ/2020

ROK2020/023/OCUJA

191,03 EUR Jednostodeväťdesiatjedna eur tri centy

Podmanický Ján

Obec Jablonec

15.05.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/021/OCUJA

2 600,00 EUR

ZELENÝ JABLONEC

Obec Jablonec

05.05.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/020/OCUJA

25,00 EUR Dvadsaťpäť eru

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

28.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/019/OCUJA

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

28.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/018/OCUJA

19,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

27.04.2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

ROK2020/017/OCUJA

Neuvedené

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.04.2020

Zmluva o nájme bytu č.3-2/18BJ/2020

ROK2020/014/OCUJA

153,22 EUR Jednostopäťdesiattri eur dvadsaťdva centov

Miškovič Jozef

Obec Jablonec

27.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ROK2020/010/OCUJA

Neuvedené

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: