Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

ROK2021/002/OCUJA

321,60 EUR

Disig, a.s.

Obec Jablonec

20.01.2021

Zmluva o spolupráci

ROK2021/010/OCUJA

2 100,00 EUR dvetisícsto

STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 Dubovany

Obec Jablonec

05.01.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ROK2020/054/OCUJA

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o., Kolmá 4, 85101 Bratislava

Obec Jablonec

21.12.2020

Zmluva o nájme bytu 1-3/18BJ/2020

ROK2020/036/OCUJA

243,21 EUR dvestoštyridsaťtri eur /21 centov

Ing. Stanislav Kročka, Jablonec č. 205, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

15.12.2020

Dodatok k zmluve o úvere č. 29/006/19

ROK2020/053/OCUJA

45 000,00 EUR Štyridsaťpäťtisíc

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

15.12.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/052/OCUJA

14,00 EUR Štrnásť

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

09.12.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

ROK2020/051/OCUJA

150,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o.

Obec Jablonec

04.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2020/050/OCUJA

500,00 EUR päťsto

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

03.12.2020

Dohoda č. 20/02/010/3

ROK2020/049/OCUJA

nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

ROK2020/048/OCUJA

nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Jablonec

26.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ROK2020/047/OCUJA

2 000,00 EUR

ULTIMA INVEST, s.r.o.

Obec Jablonec

02.11.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/046/OCUJA

1 300,00 EUR

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

ROK2020/045/OCUJA

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Jablonec

12.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

ROK2020/045/OCUJA

20,00 EUR

PEHAP s.r.o.

Obec Jablonec

29.09.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/043/OCUJA

200,00 EUR dvesto

Slabý Jozef

Obec Jablonec

25.09.2020

Zmluva o nájme bytu č. 13-7/18BJ/2020

ROK2020/034/OCUJA

185,84 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Vladimír Chovanec

Obec Jablonec

25.09.2020

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2020/042/OCUJA

66,00 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

25.09.2020

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2020/041/OCUJA

46,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

25.09.2020

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

ROK2020/040/OCUJA

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Jablonec

23.09.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

ROK2020/039/OCUJA

300,00 EUR

EKOTEC, s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Jablonec

09.09.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/038/OCUJA

200,00 EUR dvesto

Slabý Jozef

Obec Jablonec

09.09.2020

Nájomná zmluva

ROK2020/037/OCUJA

200,00 EUR

Marcela Hanusová

Obec Jablonec

04.09.2020

Zmluva o nájme bytu č. 10-9/18BJ/2020

ROK2020/028/OCUJA

223,68 EUR Dvestodvadsaťtri eur šesťdesiatosem centov

Drinková Zlatica

Obec Jablonec

28.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

ROK2020/035/OCUJA

30,00 EUR Tridsať eur

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

22.07.2020

Kúpna zmluva

ROK2020/033/OCUJA

690,00 EUR

Bc. Okruhlica Ľuboš

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: