Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2019

Príkazná zmluva

ROK2019/081/OCUJA

210,00 EUR Dvestodesaťeur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

06.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ROK2019/080/OCUJA

320,00 EUR

Helena Mackurová -HM REALITY JABLONEC

Obec Jablonec

05.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2019/079/OCUJA

35,00 EUR Tridsaťpäť eur

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Jablonec

05.12.2019

Dohoda o splátkach

ROK2019/078/OCUJA

21,66 EUR Dvadsaťjeden eur šesťdesaitšesť centov

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Jablonec

05.12.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/077/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

29.11.2019

Kúpno-predajná zmluva

ROK2019/076/OCUJA

Neuvedené

MEZOVA food express, Andrej Óvári

Obec Jablonec

28.11.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/075/OCUJA

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

Ing. Bálint Lancz

Obec Jablonec

21.11.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

ROK2019/074/OCUJA

1 100,00 EUR

PROMT AUDIT s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Obec Jablonec

12.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ROK2019/073/OCUJA

500,00 EUR Päťsto eur

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Obec Jablonec

05.11.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/069/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiateur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/072/OCUJA

280,00 EUR

Gabriela Ochabová

Obec Jablonec

04.11.2019

Kúpna zmluva

ROK2019/071/OCUJA

210,00 EUR

Mária Bednárovská

Obec Jablonec

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

ROK2019/070/OCUJA

370,00 EUR Tristosedemdesiat eur

OZ Kasiopea

Obec Jablonec

21.10.2019

PZP na rok 2020

ROK2019/068/OCUJA

156,24 EUR

KOOPERATIVA a.s.

Obec Jablonec

08.10.2019

Zmluva o dielo

ROK2019/067/OCUJA

1 375,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäť eur

EPIC Partner a.s

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/066/OCUJA

51,60 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

07.10.2019

Skupinové úrazové poistenie pre školy

ROK2019/065/OCUJA

64,80 EUR

ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Jablonec

03.10.2019

Zmluva o nájme bytu č. 5-8/18BJ/2019

ROK2019/064/OCUJA

185,84 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov

Lukáš Brazdil, Klátová Nová Ves 502, 958 44

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/063/OCUJA

131,52 EUR Jednostotridsaťjedna eur päťdesiatdva centov

Martin Sečkár, Jablonec č. 11, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/062/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Gabriel Štrbík, Jablonec č. 73, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 1-3/18BJ/2019

ROK2019/054/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Ing. Stanislav Kročka, Jablonec č. 205, 900 86 Jablonec

Obec Jablonec

26.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2-6/18BJ/2019

ROK2019/053/OCUJA

223,68 EUR Dvestosvadsaťtrieur šesťdesiatosem centov

Kočišová Denisa

Obec Jablonec

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 16-14/18BJ/2019

ROK2019/056/OCUJA

191,03 EUR jedenstodeväťdesiaťjedeneur tricenty

Mária Štefíková

Obec Jablonec

18.09.2019

Zmluva o nájme bytu č.11-8/18BJ/2019

ROK2019/057/OCUJA

153,22 EUR jedenstopäťdesiaťtrieur dvadsaťdvacentov

Freivoltová Gabriela

Obec Jablonec

17.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 6-5/18BJ/2019

ROK2019/061/OCUJA

243,21 EUR Dvestoštyridsaťtrieur dvadsaťjeden centov

Kročková Andrea

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: