Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

ROK2020/008/OCUJA

890,00 EUR Osemstrodeväťdesiat eur

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

15.04.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/016/OCUJA

10 162,07 EUR

PROFIVODÁRNE, s.r.o., Žilinská 123, 949 01 Nitra

Obec Jablonec

14.04.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/015/OCUJA

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok k licenčnej zmluve

ROK2020/013/OCUJA

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok č. 3

ROK2020/012/OCUJA

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

ROK2020/011/OCUJA

17,50 EUR Sedemnásť eur päťdesiat centov

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín

Obec Jablonec

31.03.2020

Dohoda č.20/03/52A/23

ROK2020/009/OCUJA

57,54 EUR Päťdesiatsedem eur päťdesiatštyri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

24.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 18-2/18BJ/2020

ROK2020/007/OCUJA

130,30 EUR Jednostotridsa´teur tridsa´tcentov

Andrea Slugeňová

Obec Jablonec

03.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 16-2/18BJ/2020

ROK2020/004/OCUJA

191,03 EUR Jednostodeväťdesiatjeden eur tri centy

Michal Glasa

Obec Jablonec

03.03.2020

Dodatok č. 2

ROK2020/006/OCUJA

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

25.02.2020

Zmluva o nájme bytu č. 8-7/8BJ/2020

ROK2020/005/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur dvadsa´tjeden centov

Štefan Gőrőg

Obec Jablonec

04.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

ROK2020/003/OCUJA

Nula eur

ENVIROPOL SK, s.r.o

Obec Jablonec

04.02.2020

Zmluva o spolupráci

ROK2020/002/OCUJA

Nula eur

EKOLAMP Slovakia

Obec Jablonec

21.01.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu

VODA20/2/OCUJA

Neuvedené

Mária Ryníková

Obec Jablonec

15.01.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu

VODA20/1/OCUJA

Neuvedené

Ján Palkovič

Obec Jablonec

07.01.2020

Zmluva o nájme bytu č. 1-1/18BJ/2020

ROK2020/001/OCUJA

131,52 EUR Jednostotridsaťjeden eur päťdesiatdva centov

Lukáš Štibrányi

Obec Jablonec

02.01.2020

Dodatok k zmluve

ROK2019/088/OCUJA

35,81 EUR Tridsaťpäť eur osemdesiatjeden centov

FCC Trnava, s.r.o, Priemyselná 5, 91701 Trnava

Obec Jablonec

02.01.2020

Príkazná zmluva

ROK2019/087/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

OZ Radosť pri meste Pezinok

Obec Jablonec

31.12.2019

Dohoda o spoločnom postupe

ROK2019/089/OCUJA

244 675,05 EUR

R.J.R STAV, s.r.o., 90086 Budmerice

Obec Jablonec

20.12.2019

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

ROK2019/086/OCUJA

Neuvedené

Obec Budmerice, 534, 90086 Budmerice

Obec Jablonec

19.12.2019

Zmluva o úvere 29/006/19

ROK2019/085/OCUJA

400 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Jablonec

17.12.2019

Dohoda č.1/PK/par.10

ROK2019/084/OCUJA

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

17.12.2019

Dohoda č.1/PK/2020/12

ROK2019/083/OCUJA

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

17.12.2019

Zmluva o poskytované právnych služieb

ROK2019/082/OCUJA

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Advokátska kancelária Fiľo and Partners s.r.o.

Obec Jablonec

17.12.2019

Príkazná zmluva

ROK2019/081/OCUJA

210,00 EUR Dvestodesaťeur

Rastislav Spevák – ĽH Vieska

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: