Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.07.2020

Dodatok č. ZK01/VK/09/08/045

ROK2020/032/OCUJA

39,84 EUR Tridsaťdeväť eur osemdesiatštyri centov

KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jablonec

13.07.2020

Zmluva o nájme bytu č. 7-6/8BJ/2020

ROK2020/024/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiatšesťeur dvadsaťjedencentov

Zuzana Piknová

Obec Jablonec

07.07.2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

ROK2020/031/OCUJA

216,00 EUR Dvestošestnásť eur

EKOTOALETY, s.r.o., Recká cesta, 903 01 Senec

Obec Jablonec

01.07.2020

Dohoda č. 20/03/52A/63

ROK2020/030/OCUJA

1 380,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

01.07.2020

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

ROK2020/029/OCUJA

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 922 08 Veselé

Obec Jablonec

15.06.2020

Zmluva o dielo - Kniha Bratislavký kraj z vtáčej perspektívy

ROK2020/027/OCUJA

297,00 EUR

Vydavateľstvo EUROSTYLE, gen.Goliana 6019/47, 91702 Trnava

Obec Jablonec

02.06.2020

Zmluva o nájme bytu č. 6-4/8BJ/2020

ROK2020/025/OCUJA

186,21 EUR Jednostoosemdesiateur dvadsaťjeden centov

Oscitý Kamil

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme

ROK2020/022/OCUJA

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

KANAL SERVIS BA, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 15-4/18BJ/2020

ROK2020/026/OCUJA

234,67 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesťdesiatsedem centov

Greschnerová Eva

Obec Jablonec

28.05.2020

Zmluva o nájme bytu č.8-3/18BJ/2020

ROK2020/023/OCUJA

191,03 EUR Jednostodeväťdesiatjedna eur tri centy

Podmanický Ján

Obec Jablonec

15.05.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/021/OCUJA

2 600,00 EUR

ZELENÝ JABLONEC

Obec Jablonec

05.05.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/020/OCUJA

25,00 EUR Dvadsaťpäť eru

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

28.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/019/OCUJA

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

28.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ROK2020/018/OCUJA

19,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jablonec

27.04.2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

ROK2020/017/OCUJA

Neuvedené

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.04.2020

Zmluva o nájme bytu č.3-2/18BJ/2020

ROK2020/014/OCUJA

153,22 EUR Jednostopäťdesiattri eur dvadsaťdva centov

Miškovič Jozef

Obec Jablonec

27.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ROK2020/010/OCUJA

Neuvedené

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

27.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

ROK2020/008/OCUJA

890,00 EUR Osemstrodeväťdesiat eur

GALILEO CORPORATION, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Jablonec

15.04.2020

Zmluva o dielo

ROK2020/016/OCUJA

10 162,07 EUR

PROFIVODÁRNE, s.r.o., Žilinská 123, 949 01 Nitra

Obec Jablonec

14.04.2020

Darovacia zmluva

ROK2020/015/OCUJA

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Čechovičová Gabriela

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok k licenčnej zmluve

ROK2020/013/OCUJA

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok č. 3

ROK2020/012/OCUJA

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Jablonec

07.04.2020

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

ROK2020/011/OCUJA

17,50 EUR Sedemnásť eur päťdesiat centov

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín

Obec Jablonec

31.03.2020

Dohoda č.20/03/52A/23

ROK2020/009/OCUJA

57,54 EUR Päťdesiatsedem eur päťdesiatštyri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny *Pezinok

Obec Jablonec

24.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 18-2/18BJ/2020

ROK2020/007/OCUJA

130,30 EUR Jednostotridsa´teur tridsa´tcentov

Andrea Slugeňová

Obec Jablonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: