Zápisnice

 

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci

 Názov  Súbor
 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného 01.03.2018  Stiahnúť
 Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ konaného 14.12.2017  Stiahnúť
 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného 21.09.2017  Stiahnúť
 Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia OZ konaného 15.06.2017  Stiahnuť
 Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OZ konaného 20.4.2017  Stiahnuť
 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 16.02.2017  Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 14.12.2016

 Príloha č. 1 k uzneseniu č. 64/6/2016

 Príloha č. 2 k uzneseniu č. 64/6/2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 24.11.2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 29.09.2016

 Príloha k uzneseniu č. 42/4/2016

 Príloha k uzneseniu č. 43/4/2016

 Stiahnuť

 Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Jablonci 06.07.2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 13.06.2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 28.04.2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 25.02.2016

 Stiahnuť

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 18.12.2015

 Materiál k bodu 9 - Stiahnuť

 Stiahnuť
 Zápisnica z II.mimoriadneho zasadnutia OZ v Jablonci 29.10.2015  Stiahnuť
 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 30.09.2015  Stiahnuť
 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jablonci 29.06.2015  Stiahnuť

 Zápisnica č. 01/2015 zo zasadnutia OZ v Jablonci 31.03.2015 

 Príloha č.1 k zápisnici č. 01/2015 nájdete TU 

 Príloha č.2 k zápisnici č. 01/2015 nájdete TU 

 Príloha č.3 k zápisnici č. 01/2015 nájdete TU

 Stiahnuť
 Zápisnica z otvárania obálok 26.03.2015  Stiahnuť
 Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ v Jablonci 23.02.2015  Stiahnuť
 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Jablonci 11.12.2014  Stiahnuť