Jablonec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Daňové priznanie je potrebné podať do konca januára

Daňové priznanie je potrebné podať do konca januára 1

Do 31. januára 2022 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci alebo meste,

kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.
 

Týka sa to tých osôb, ktoré  od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1. januáru 2022 zapísanú v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2022 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
    Ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby
    a podobne.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali! 

Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti na základe dražby či dedenia.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak vám počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, musíte podať priznanie k týmto typom daní, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách :

Daň z nehnuteľnosti FO

Daň z nehnuteľnosti PO

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania

 

Prílohy

Dan z nehnutelnosti FO.pdf

Dan z nehnutelnosti FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Tlačivo daň z nehnuteľností PO.pdf

Tlačivo daň z nehnuteľností PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,9 MB

Poucenie na vyplnenie priznania dane z nehnutelnosti.pdf

Poucenie na vyplnenie priznania dane z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Potvrdenie o podani priznania dane z nehnutelnosti.pdf

Potvrdenie o podani priznania dane z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,02 kB
Dátum vloženia: 11. 1. 2022 12:43
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2022 12:51
Autor: Andrea Hinčeková