Jablonec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

IČO: 00304794 DIČ: 2020662127

Bankové spojenie

6601003001/5600, IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001

Úradné hodiny

pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
piatok 8:00 – 12:00

Adresa

Jablonec 206
900 86, Jablonec

Kontakty

Telefón: 033/6488113 E-mail: jablonec@jablonec.sk www: www.jablonec.sk

Osoby

Slavomír Pocisk

    Slavomír Pocisk
starosta obce

Mgr. Jana Jašurková

pracovníčka obecného úradu

Mgr. Andrea Hinčeková

správa daní a poplatkov