Jablonec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zámer prenájmu majetku obce

Registratúrna značka: M-A6

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/021

Zámer obce Jablonec prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenájmu -Z-Box (56.46 kB)

Príloha č. 1 - fotografia umiestnenia Z-boxu

Foto umiestnenia Z-boxu (282.04 kB)

Príloha č. 2 - mapa umiestnenia Z-boxu

mapa umiestnenia Z-boxu (302.67 kB)

Dátum zvesenia: 24. 2. 2022 Zodpovedá: Mgr. Jana Jašurková