Obsah

Aktuality

 

    

Správy

prvá
z 4
posledná

Rozhodnutia - daň z nehnuteľností, komunálny odpad, daň za psa 1

Rozhodnutia - daň z nehnuteľností, komunálny odpad, daň za psa

Oznamujeme občanom našej obce, že dnešným dňom sa začína roznos rozhodnutí o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Pri platbe prosíme využiť prioritne bezhotovostný prevod v banke. Údaje k platbe nájdete na rozhodnutí.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
Informácie pre rodičov detí - COVID19 1

Informácie pre rodičov detí - COVID19

Pre rodičov je dôležitá informácia, že ak sú zatvorené školy pre riziko šírenia koronavírusu, môžu si uplatniť nárok na ošetrovné aj na zdravé dieťa. Jedinou podmienkou je, že zriaďovateľ školu alebo predškolské zariadenie zatvorí. Sociálna poisťovňa si sama overí pri dieťati do 10 rokov ( čiže MŠ ), či škola bola uzatvorená z dôvodu nariadeného daného opatrenia. Pre dieťa nad 10 rokov : „V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.“ celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
Obecný úrad ZATVORENÝ 11.03.2020-13.03.2020 1

Obecný úrad ZATVORENÝ 11.03.2020-13.03.2020

Obecný úrad Jablonec bude v dňoch od 11.03.2020 do 13.03.2020 (vrátane) pre verejnosť zatvorený. Prosíme občanov, aby rešpektovali toto opatrenie vzhľadom na zamedzenie šíreniu nákazy prenosného ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
OZNAM - MŠ a ZŠ v Jablonci ZATVORENÁ 11.03.2020 - 16.03.2020 1

OZNAM - MŠ a ZŠ v Jablonci ZATVORENÁ 11.03.2020 - 16.03.2020

USMERNENIE
Obec Jablonec ako zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy na základe odporúčania hlavného hygienika a odporúčania Bratislavského samosprávneho kraja vydáva toto usmernenie o uzatvorení ZŠ a MŠ v dňoch od 11.03.2020 (streda) – do 16.03.2020 (pondelok).
O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať.
Odôvodnenie
Uvedené usmernenie bolo prijaté z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID-19 v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemi-ologickej situácie.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
VÝZVA - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU 1

VÝZVA - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU

Vyzýva občanov na Ochranu lesov pred požiarmi - povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2020 1

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2020


ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
Schôdza   Obvodnej organizácie SRZ Budmerice 1.3.2020 1

Schôdza Obvodnej organizácie SRZ Budmerice 1.3.2020

Pozývame všetkých rybárov na schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Budmerice, ktorá sa uskutoční dňa 1. 3. 2020 v nedeľu o 9.00 hodine v kultúrnom dome v Budmericiach. Všetkých Vás srdečne pozývame!
celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková

Pozvánka na verejné zhromaždenie 02.03.2020

Dôležitý oznam pre občanov Jablonca
POZVÁNKA
Ako starosta obce Jablonec Vás pozývam na verejné zhromaždenie:
II. stretnutie s občanmi v súvislosti s prehratým súdnym sporom so spoločnosťou R.J.R. STAV s.r.o.

Stretnutie sa bude konať dňa 02.03.2020 o 18:00 hodine,
t.j. v pondelok, v budove Spoločenského domu v Jablonci.
celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
Zrušenie opatrení - Veterinárna a potravinová správa Senec 1

Zrušenie opatrení - Veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec RUŠÍ OPATRENIA č. 116/2020 vydané dňa 20.01.2020 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a zdravie ľudí. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
Detská doktorka NEORDINUJE 17.-18.02.2020 1

Detská doktorka NEORDINUJE 17.-18.02.2020

Detská doktorka MUDr. Zuzana Njambi Tareková v Budmericiach oznamuje,
že od 17.02.2020 – 18.02.2020 NEORDINUJE.

17.02.2020 – pondelok – akútne prípady detí (0-+ 364 dní) ošetrí zastupujúci lekár MUDr. A.Koleková v Šenkviciach
v čase od 8:00 do 12:00 hod.
18.02.2020 – utorok – akútne prípady detí (0-+ 364 dní) ošetrí zastupujúci lekár MUDr. I.Džupová v Modre
v čase od 12:00 do 16:00 hod.

Dorast (od 19. rokov) ošetrí MUDr. Kompas v Častej
Tel. č. 033/6495683 v čase od 8:00 do 12:00 hod.
celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo NEORDINUJE 17.-21.02.2020 1

MUDr. Hrežo NEORDINUJE 17.-21.02.2020

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že od 17.02.2020 – 21.02.2020
NEORDINUJE, zastupuje :
17.-18.02.2020 MUDr. Kompas v Častej
19.-21.02.2020 MUDr. Štibrányová v Báhoni

celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 03.02.2020 NEORDINUJE 1

MUDr. Hrežo 03.02.2020 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že 03.02.2020 NEORDINUJE,
zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT 1

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Na základe Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec žiadame všetkých občanov, ktorí chovajú hydinu, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad na telefónne číslo 033/6488113 na základe zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v susednej obci Cífer.

celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
#

Zmena cestovných poriadkov od 8.1.2020

V súvislosti zo zmenou odchodu vlaku Os 3031,
Uvedené zmeny sa týkajú nasledovného:
· 102424 Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer - časový posun spoja č. 44 o 7 min neskôr celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
#

Výzva na podanie daňového priznania

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ak v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.januáru 2020, sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára na Obecnom úrade v Jablonci.
Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.
celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Andrea Hinčeková
OZNAM ZSE a.s. 1

OZNAM ZSE a.s.


ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:

Kamerový systém v našej obci

Kamerový systém celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:
#

Pošta Partner ZATVORENÁ 31.12.2019

POŠTA PARTNER JABLONEC bude dňa 31.12.2019 pre dovolenku ZATVORENÁ.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr.Hrežo NEORDINUJE 27.-31.12.2019 1

MUDr.Hrežo NEORDINUJE 27.-31.12.2019

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že od 27.12.2019 – 31.12.2019 NEORDINUJE, zastupuje MUDr. Kompas v Častej
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Detská doktorka NEORDINUJE 27.12.2019-31.12.2019 1

Detská doktorka NEORDINUJE 27.12.2019-31.12.2019

Detská doktorka MUDr. Zuzana Njambi Tareková v Budmericiach oznamuje,že od 27.12.2019 – 31.12.2019 NEORDINUJE.
Počas dovolenky bude zastupovať:
MUDr. Koleková v Šenkviciach.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
OBČERSTVENIE POD LIPKAMI - otváracie hodiny počas sviatkov 1

OBČERSTVENIE POD LIPKAMI - otváracie hodiny počas sviatkov


ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
VIANOČNÉ PRIANIE 1

VIANOČNÉ PRIANIE


ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
PODPORÍME PREŠOV 1

PODPORÍME PREŠOV

Tento rok bude SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ aj BATÔŽKOVÝ SILVESTER zrušený a namiesto toho podporí naša obec ľudí, ktorých postihol tragický výbuch na Mukačevskej ulici v PREŠOVE. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor:
#

Vývoz komunálneho odpadu 26.12.2019

Najbližší vývoz komunálneho odpadu bude 26.12.2019. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
#

ODSTÁVKA OBECNÉHO VODOVODU 12.12.2019

Oznamujeme občanom, že dňa 12.12.2019 v čase od 08:00 do 11:00 hodiny bude ODSTÁVKA OBECNÉHO VODOVOU v smere od cintorína po Jarnú.
Za pochopenie ďakujeme-
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Obecný úrad 23.12.2019-03.01.2020 ZATVORENÝ 1

Obecný úrad Jablonec 23.12.2019-03.01.2020 ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom, že OBECNÝ ÚRAD JABLONEC bude od 23.12.2019 do 03.01.2020 z technických príčin ZATVORENÝ.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Obecný úrad Jablonec 9.12.2019 ZATVORENÝ 1

Obecný úrad Jablonec 9.12.2019 ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom našej obce, že obecný úrad Jablonec bude v pondelok 9.12.2019 pre školenie zamestnancov ZATVORENÝ. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
#

OZNAM

Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatený poplatok za odber vody z obecného vodovodu, aby tak urobili čo v najkratšej dobe, inak im bude pripočítaný sankčný poplatok.
Pripomíname, že dátum splatnosti vyúčtovania spotreby vody bol do 20.11.2019.
Za pochopenie ďakujeme
celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Výzva - Západoslovenská distribučná 1

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na odstránenie a odlesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 14.11.2019 neordinuje 1

MUDr. Hrežo 14.11.2019 neordinuje

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky 14. 11. 2019 NEORDINUJE. Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Detský klub  1

Detský klub

OBEC JABLONEC pozýva všetky školopovinné deti do DETSKÉHO KLUBU areáli futbalového ihriska, ktorý bude znovu otvorený cez zimné obdobie vždy v utorok a vo štvrtok od 16:00 do 18:30 hodiny.
Pre deti je pripravený biliard, šípky, stolný tenis, spoločenské hry a iné aktivity.
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
OZNAM 8.11.2019 1

OZNAM 8.11.2019

V piatok 8.11.2019 o 18:00 hod. sa uskutoční v Spoločenskom dome VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE, na ktorom budete mať možnosť získať viac informácií ohľadne aktuálnej situácie v obci Jablonec. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Vydávanie KOMPOSTÉROV II.termín 1

Vydávanie KOMPOSTÉROV II.termín

Vydávanie KOMPOSTÉROV na biologicky rozložiteľný odpad sa uskutoční v stredu 6. novembra 2019 v čase od 08:00 do 17:00 hodiny. Kompostéry si občania môžu vyzdvihnúť pred SPOLOČENSKÝM DOMOM. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Uzatváranie nových zmlúv na hrobové miesta. 3

Uzatváranie nových zmlúv na hrobové miesta.

Vážení občania, oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne v Jablonci, že sa uzatvárajú do 31.12.2019 nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na Obecný úrad v Jablonci, kde uzatvoria nájomnú zmluvu a zaplatia poplatok za hrobové miesto na ďalších 10 rokov do 01.01.2029.
celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
#

Vydávanie kompostérov 26.10.2019

Vydávanie KOMPOSTÉROV na biologicky rozložiteľný odpad sa uskutoční v sobotu 26. októbra 2019 v čase od 08:00 do 18:00 hodiny. Kompostéry si občania môžu vyzdvihnúť pred SPOLOČENSKÝM DOMOM.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
Veľkokapacitné kontajnery 26.10.2019 1

Veľkokapacitné kontajnery 26.10.2019

OBEC JABLONEC oznamuje, že 26. októbra 2019 (sobota) budú pred SPOLOČENSKÝM DOMOM umiestnené v čase od 08:00 do 18:00 hodiny VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY, do ktorých môžu občania nosiť objemnejší odpad.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV 23. a 24.10.2019 1

ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV 23. a 24.10.2019

V stredu a vo štvrtok 23.-24.10.2019 sa v našej obci bude vykonávať ODPIS SPOTREBY VODY.
Prosíme občanov, aby si sprístupnili svoje vodomery. Ak máte neprístupný vodomer, nahláste si stav na obecnom úrade 033/6488113, jablonec@jablonec.sk, inak vám bude spotreba vypočítaná priemerom.
Ďakujeme
celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH 15.10.2019 2

KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH 15.10.2019

Srdečne Vás pozývame na prednášku skúseného lektora KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH dňa 15. októbra 2019 o 16:30 hodine v Spoločenskom dome. Obsahom prednášky bude čo kompostovať, ako kompostovať, ako si vyrobiť kvalitný kompost, využitie kompostu a diskusia.
V najbližších dňoch bude OBEC JABLONEC vydávať do každej domácnosti kompostér. O spôsobe vydávania budete vopred informovaní. celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
MUDr. Hrežo 10.-11.10.2019 NEORDINUJE 1

MUDr. Hrežo 10.-11.10.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky
od 10. – 11. 10. 2019 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Kompas v Častej.
celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
plagat

Detský kútik pre mamičky s deťmi

otvorenie detského kútika pre mamičky s deťmi od 0 - 3 rokov bude 24.10.2019 od 9:00 - 12:00hod. Stretávať sa budeme potom každý štvrtok od 9:00 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor:

Súťaž vo varení fazuľovice 12. októbra 2019


ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Jablkové hodovanie 27.9.2019


ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Veteránska jazda 12. októbra 2019


ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

Rozpis zápasov MLADŠÍ ŽIACI jeseň 2019


ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Obec Jablonec ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2018 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo v najkratšej lehote a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Andrea Hinčeková
plagat

Otvorenie školského roka

Základná škola v Jablonci si vás dovoľuje informovať, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:30 v budove ZŠ. Vyučovanie následne začína v utorok, 3.9.2019 o 8:00. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Oznam o dovolenke

Detská lekárka v Budmericiach nebude ordinovať. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor:
prvá
z 4
posledná