jarná OBECNÁ BRIGÁDA - Deň zeme

Starosta obce organizuje jarnú obecnú brigádu v sobotu 21.4.2018 o 9:00 h.

Zraz je pred obecným úradom. Prineste si motyky, hrable, sekery, vinohradnícke nožnice a rukavice.

.

08.03.2018

.

 30.03.2018


Aktuality

Mamičkovský blšák 07.04.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 15.03.2018

Pozývame Vás na Mamičkovský blšák 7.apríla 2018. Leták TU

Čítať celý článok

Svetový deň vody 21.03.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 15.03.2018

“Príroda pre vodu” je posolstvo Svetového dňa vody 2018. Pri tejto príležitosti bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v stredu dňa 21. marca 2018 realizovať pre širokú verejnosť bezplatné rozbory vody zo studní a konzultácie s odborníkmi v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. LETÁK, TLAČOVÁ SPRÁVA

Čítať celý článok

Deň otvorených dverí ZŠ

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 13.03.2018

Pozývame Vás na deň otvorených dverí 5.apríla 2018 do budovy ZŠ v Jablonci. PLAGÁT

Čítať celý článok - Tagy:

Chráňme naše lesy a životné prostredie

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 12.03.2018

Začínajúcim sa jarným obdobím to  ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé  práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča. Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať  tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta. V prípade, že  aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché  lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať,  musí  sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál  musí byť uložený  do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal  zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru.  Pre prípad rozšírenia  ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov. Ak nebudú splnené  niektoré z uvedených povinností, môže byť občanovi priestupkovým konaním uložená pokuta  za priestupok až do výšky 331 Eur, prípadne bude postihovaný blokovou pokutou  na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, v prípade vyššej škody alebo verejného ohrozenia, môže byť uvedená činnosť  kvalifikovaná ako trestný čin. 

Čítať celý článok - Tagy: ,

MUDr. Hrežo DOVOLENKA

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 02.03.2018

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať od 7. do 9.3.2018 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kompas v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Kurz servítkovej techniky

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 20.02.2018

Pozývame všetky mamičky, babičky i detičky na tvorivú hodinku veľkonočných vajíčok servítkovou technikou 14. marca 2018 o 17:30 hodine v Spoločenskom dome v Jablonci. Treba si priniesť vyfúknuté vajíčka alebo umelé vajíčka. PLAGÁT

Čítať celý článok

Informácia o verejnom prerokovaní

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 19.02.2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020´´ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. List TU

Čítať celý článok

ZBER ELEKTROODPADU 16. a 17.2.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 13.02.2018

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 16. februára a v sobotu 17. februára sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu (práčky, chladničky, mikrovlnky, televízory, mixéry, šporáky a pod.). Elektroodpad je potrebné vyložiť na most pred váš rodinný dom. 

Čítať celý článok - Tagy:

Kontajnery na papier

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 31.01.2018

 Kontajnery na papier zatiaľ nie sú umiestnené v obci. Separovaný zber prebieha ako po minulé roky (t.j. papier v plastovom vreci vyložte pred dom v termíne zberu separovaného odpadu).

Čítať celý článok - Tagy: ,

Informácia o verejnom prerokovaní

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 24.01.2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020´´ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. List TU

Čítať celý článok - Tagy: