UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA SA BUDE

VYKONÁVAŤ ODPIS SPOTREBY VODY  27.09. a 28.09. 2017.

PROSÍME OBČANOV, ABY SPRÍSTUPNILI VODOMERY.

Stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.čísle 033/6488113 alebo na andrea.hincekova@jablonec.sk

.

21.09.2017

.

13.10.2017

SENIORI - MAJSTROVSKÝ ZÁPAS - 7.kolo 

JABLONEC - Vištuk

23.9.2017 o 16:00 hod.

 

Zápas sa odohraje na ihrisku v Jablonci.


Aktuality

MUDr. Hrežo DOVOLENKA 25.09.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 22.09.2017

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať v pondelok 25.09.2017 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Štibrányová v Báhoni. 

Čítať celý článok - Tagy:

Zoznam dlžníkov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 08.09.2017

Aktuálny zoznam dlžníkov voči obci Jablonec k 8.9.2017 si môžete pozrieť TU

Čítať celý článok - Tagy:

Preskúšanie sirény 8.9.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.09.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude v piatok 8.9.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Moravčíková - dovolenka od 14.-25.08.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že 14.08. až 25.08.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje detská lekárka v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

PRESKÚŠANIE SIRÉNY 11.8.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude v piatok 11.08.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Hrežo - dovolenka od 7.-18.8.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať od 7. do 18.8.2017 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kompas v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: , ,

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.07.2017

Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto  v ý z v u na zaplatenie daňových nedoplatkov na daniach za: daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad. Ďalej Obec Jablonec v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Jablonec č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec,  ktorého vlastníkom je obce Jablonec a v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva túto v ý z v u na zaplatenie nedoplatkov  za vodu.  Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Jablonec nedoplatky z hore uvedených daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného úradu v Jablonci alebo na účet obce SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte VS podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu.

Čítať celý článok - Tagy:

PRESKÚŠANIE SIRÉNY - 14.7.2017 o 12:00 hod.

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude zajtra 14.07.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr.Moravčíková - dovolenka 17.-28.7.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že 17.7. až 28.7.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje detská lekárka v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Pripomienkovanie cestovných poriadkov do 18.8.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 10.07.2017

Spôsob pripomienkovania cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si môžete pozrieť TU 

Čítať celý článok