Obsah

Obec Jablonec

Prvá písomna zmieka o obci je z roku 1342, zo zbierky dokumentov Codex diplomaticus andegavesis, kde sa riešili spory o polia.
Jablonec spadal do panstva Červený Kameň a v roku 1543 bol spísaný prvý urbár obce na základe príkazu Mikuláša Pálfiho, ktorého rod vlastnil toto panstvo.
Existovali spory o to, či Jablonec patrí do farnosti Cífer alebo do farnosti Budmerice, pričom sa jeho príslušnosť menila. V 16. storočí sa skončili posledné spory o to, do ktorej farnosti obce patrí, pripadnutím ku farnosti Budmerice.
V 21. storočí sa obec rozrástla o časť nových domov na severozápade obce a obec bola modernizovaná. 

Obec Jablonec

Aktuality

20.05.2019

Slovak Telekom - Verejná elektronická komunikačná sieť

V týchto dňoch ste dostali do schránok Informačný list od Ing. Mlynčárovej Henriety, ktorá zastupuje Slovak Telekom a.s. vo veci investovania do líniovej stavby, ktorá sa plánuje v rokoch 2019-2020. Jedná sa o modernizáciu verejnej elektronickej komunikačnej siete /VEKS/ v našej obci. Prostredníctvom moderných technológií by mala byť zrealizovaná tzv. „optická sieť“, ktorá prinesie aj pre našich občanov výrazné zrýchlenie internetového pripojenia, ďalšie možnosti v pripojení na televíziu, prípadne iné technologické vymoženosti, ktoré je možné šíriť tzv. „optikou“. Obec Jablonec víta takúto modernizáciu a súhlasí s jej realizáciou, nakoľko prinesie našim občanom veľa ďalších moderných možností v dnešnom elektronickom svete.

Detail

15.05.2019

Odpis spotreby vody

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa odpis spotreby vody uskutoční v pondelok a v utorok 20. a 21. mája 2019. Za porozumenie ĎAKUJEME.

Detail

13.05.2019

OZNAM

Obec Jablonec hľadá na dlhodobé zastupovanie učiteľku angličtiny v kombinácii s učiteľstvom 1.stupňa alebo vychovávateľstvom. info: 033/6488113, 0915 50 56 59 jablonec@jablonec.sk

Detail

13.05.2019

MUDr. Hrežo 16.-20.05.2019 NEORDINUJE

MUDr. Hrežo oznamuje občanom, že od 16.05.2019 – 20.05.2019 NEORDINUJE, zastupuje : 16. - 17.05.2019 - MUDr. Štibrányová v Báhoni 20.05.2019 – MUDr. Kompas v Častej

Detail