.

25.01.2018

.

 05.01.2018


Aktuality

KARNEVAL 11.2.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 19.01.2018

Milé deti a rodičia, srdečne Vás pozývame na karneval, ktorý sa uskutoční 11.februára 2018 v Spoločenskom dome v Jablonci. PLAGÁT

Čítať celý článok - Tagy:

Výzva na orez stromov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 15.01.2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva na orez resp. výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.Výzva na orez stromov

Čítať celý článok

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.01.2018

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Obec Jablonec oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2018  na Obecnom úrade v Jablonci. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2017 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2018 na Obecnom úrade v Jablonci.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Dotácia z BSK - Dofinancovanie autobusových zastávok v obci Jablonec

uverejnil Jana Jašurková dňa 29.12.2017

Obec Jablonec začala s rekonštrukciou autobusových zastávok v roku 2016. Postupne menili svoju tvár aj vďaka dotáciám z BSK. Na dokončenie zastávok nám chýbalo zasklenie bezpečnostným sklom. Na zasklenie zastávok sa nám podarilo získať dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) vo výške 3000,00EUR. 

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Hrežo NEORDINUJE 27.-29.12.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 18.12.2017

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať od 27. do 29.12.2017 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kompas v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Benefičný koncert 13.12.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 11.12.2017

Pozývame Vás na Benefičný koncert 13.12.2017 do KD v Budmericiach. Plagát

Čítať celý článok

Silvestrovský chôdzobeh a batôžkový Silvester 31.12.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 11.12.2017

Obec Jablonec Vás všetkých srdečne pozýva na  Silvestrovský chôdzobeh a batôžkový Silvester, ktorý sa bude konať 31. 12. 2017. Plagát si môžete pozrieť  TU.

Čítať celý článok - Tagy:

Preskúšanie sirény 8.12.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.12.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude  08.12.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

Obecný úrad ZATVORENÝ od 27.12.2017 - 05.01.2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.12.2017

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 27.12.2017 do 05.01.2018 zatvorený z technických príčin.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Vianočné trhy 9.-10.12.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 30.11.2017

Pravú rozprávkovú atmosféru zažijete už po tretí krát na Vianočných trhoch, ktoré sa budú konať vo víre tradičných pokrmov, zabíjačkových výrobkov, výrobkov z medu, horúcej medoviny, vianočných koláčikov, oblátok, sušených hríbov, nádherne ručne vyrábaných vianočných ozdôb, aranžmánov, šperkov, sviečok, živých kaprov a mnohého ďalšieho. . .

Čítať celý článok - Tagy: