Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie!

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!

V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok

2,- € za každý podpis.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie!

Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok

2,- € za každú, aj začatú stranu.

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení, splnomocnení alebo inej listine obecný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady

  • občiansky preukaz

Poplatok

2,- € za každý podpis.

hore