Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospdáriacich roľníkov (SHR)

Potrebné doklady k vybaveniu

  • vyplnená žiadosť
  • list vlastníctva, resp. nájomná zmluva k pozemku (na ktorom sa bude činnosť vykonávať
  • osobitné oprávnenie alebo povolenie v zmysle § 12 zák. č. 219/91 Zb.
  • pre živočíšnu výrobu stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senci

Poplatok

6,50 € (ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Lehota

do 30 dní

Zákonná úprava

  • Zák.č. 105/1990 Zb., § 12b ods. 2 o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení
  • Vyhláška č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
  • Zák.č. 105/1990 Zb., §12b ods. 3 o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení
  • Zák.č. 145/1995 Z.z. Pol. 142 písm. a) o správnych poplatkoch v platnom znení

Tlačivo

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

hore