Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Voľby do NR SR 2023

Voľby NR SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb v zbierke zákonov

204

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

v y k o n a j ú

v sobotu 30. septembra 2023 a

u r č u j e m

1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,

2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,

3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.


Boris Kollár v. r.

Informácia pre voliča

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/nr20_5vzory/WNR23_Info1sk.pdf

zverejnené 9.6.2023

Obecný úrad v Jablonci vyhlasuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v obci Jablonec má vytvorený jeden volebný okrsok a voľba sa bude konať v Spoločenskom dome v Jablonci súp. č. 205, v ktorom je spoločenská sála určená ako volebná miestnosť.

zverejnené 27.06.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zodpovedná osoba za organizačné zabezpečenie volieb: Mgr. Jana Jašurková

Zodpovedná osoba za technickú prípravu zabezpečenia volieb: Mgr. Miriam Májeková

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie: Mgr. Jana Jašurková

Kontakt na zapisovateľku okrskovej volebnej komisie:

Mgr. Jana Jašurková

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Tel.: +421 33 6488 113, +421 905 984 638, mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

Adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Jašurková, +421 33 6488 113, +421 905 984 638

mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

zverejnené 29.06.2023

Adresa pre doručenie žiadostí o vydanie voličského preukazu:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Jašurková, +421 33 6488 113, +421 905 984 638

mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

zverejnené 4.8.2023

POZOR! POZOR! POZOR! 

Volebná miestnosť na konanie volieb do Národnej rady SR 30.09.2023 bude v budove Základnej školy Jablonec, súpisné číslo 59.

Zápisnica z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky_Jablonec

zverejnené 2.10.2023

Výsledky volieb do NR SR 2023

Výsledky volieb do NR SR 2023

zverejnené 4.10.2023

hore