Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Poplatky

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase - 1 oznam 5,00 €
Vyhlasovanie jubilantom bezplatne
Tlač, kopírovanie - čiernobielo A4 0,10 € / strana
Tlač, kopírovanie - farebne A4 0,50 €/ strana
Skenovanie A4 0,50 €/ strana
Osvedčenie popisov 2,00 €
Osvedčenie listín 2,00 €
Rybársky lístok / ročný 7,00 €
Rybársky lístok / 3 ročný 17,0 €
Rybársky lístok / detský do 15 rokov bezplatne
Odpad Cena
poplatok za odpad / 1 osoba     38,00 € / rok
Poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov Cena
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom v rodinnom dome 10,00 €
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom vo viacbytovom dome 30,00 €
vlastníkom psa je právnická osoba 20,00 €
vlastníkom psa je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý využíva psa so špeciálnym výcvikom  0,00 €
Ambulantný predaj na určenom mieste Cena
predaj potravín a poľnohospodárskych produktov, poskytovanie služieb 10,00 €/stánok/deň
predaj spotrebných výrobkov 10,00 €/stánok/deň
Spoločenský dom Cena

Cena prenájmu zahŕňa: náklady na energie (plyn, elektrina, voda), prenájom mobiliáru (stoly, stoličky),  užívanie toaliet vrátane hygienických potrieb.

 
svadba, zábava, ples, diskotéka pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec 150,00 €  / akcia
svadba, zábava, ples, diskotéka pre občana s trvalým pobytom v inej obci 250,00 €  / akcia
životné jubileum pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec 150,00 €  / akcia
životné jubileum pre občana s trvalým pobytom v inej obci  250,00 €  / akcia
predajná akcia - každá začatá hodina 10,- € 50,00 € / akcia / max. 3 hodiny
karmína 10,00 € / hodina
vestibul - spoločenský dom 100,00 € / akcia
Cintorín Cena
poplatok za urnové miesto pre občanov Jablonca 10,00 € / 10 rokov
poplatok za detský hrob pre občanov Jablonca 15,00 € / 10 rokov
poplatok za jenohrob pre občanov Jablonca 25,00 € / 10 rokov
poplatok za dvojhrob pre občanov Jablonca 45,00 € / 10 rokov
poplatok za trojhrob pre občanov Jablonca 60,00 € / 10 rokov
poplatok za urnové miesto pre občanov inej obce 20,00 € / 10 rokov
poplatok za detský hrob pre občanov inej obce 30,00 € / 10 rokov
poplatok za jednohrob pre občanov inej obce 50,00 € / 10 rokov
poplatok za dvojhrob pre občanov inej obce 90,00 € / 10 rokov
poplatok za trojhrob pre občanov inej obce 120,00 € / 10 rokov
vybudovanie betónovej obruby - urnové miesto 100,00 € 
poplatok za použitie domu smútku 8,00 € / deň
vstup na cintorín za účelom úpravy hrobového miesta (kamenári) 5,00 € / vstup
Sankčné poplatky Cena
pokuta za oneskorenú platbu 5,00 €
upomienka za nezaplatené poplatky 5,00 €

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Jablonec, schválený Obecným zastupiteľstvom obce Jablonec dňa 06.12.2018 uznesením č.  60/6/2018.

hore