Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je: a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

b) pes umiestnený v útulku zvierat

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: a) vlastníkom psa alebo b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ust. § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa

hore