Obsah

Obecný úrad

Úradné hodiny

pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
piatok 8:00 – 12:00
IČO:
00304794
DIČ:
2020662127

Hlavná adresa

Jablonec 206
900 87 Jablonec

Kontaktné spojenie

Telefón: 033/6488113

Bankové spojenie

6601003001/5600, IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Pocisk Slavomír starosta obce 0915505659
Jašurková Jana, Mgr. pracovníčka obecného úradu 0336488113
Májeková Miriam, Mgr. účtovníčka 0336488113
Hinčeková Andrea, Mgr. správa daní a poplatkov 0336488113
Mackurová Helena zástupca starostu