Obsah

Office

Úradné hodiny

pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
piatok 8:00 – 12:00
IČO:
00304794
DIČ:
2020662127

Hlavná adresa

Jablonec 206
900 87 Jablonec

Kontaktné spojenie

Telephone: 033/6488113

Bankové spojenie

6601003001/5600, IBAN: SK57 5600 0000 0066 0100 3001