Obsah

Späť

Registratúrna značka: A-L1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/1736

Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Švorc

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť