Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Komunálny odpad

ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku sú:

 • potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,
 • doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie obdobie),
 • potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 
 • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
 • potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
 • potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), - pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia),
 • povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu),
 • potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení).

Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jablonec za rok. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
2
2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZMO

plagát

.

plagat

bsk

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:168
TÝŽDEŇ:873
CELKOM:719262

hore