Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ VZN > 2022

VZN obce Jablonec o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody

VZN o čistote a poriadku v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,34 kB
Vložené: 2. 6. 2022

VZN obce Jablonec č.1/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec

VZN_1_2022_príspevky na školstvo_po schválení na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,67 kB
Vložené: 17. 8. 2022

VZN obce Jablonec č.2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

VZN_2_2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec SCHVÁLENÉ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,6 kB
Vložené: 31. 12. 2022

PLATNÉ VZN > 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonec č. 1/2021 o ustanovení poplatku za rozvoj na území obce Jablonec

návrh poplatok za rozvoj_ VZN 1 2021_po schválení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,55 kB
Vložené: 13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.

Dodatok č. 1 k VZN_1_2019_príspevky na školstvo_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,72 kB
Vložené: 13. 9. 2021

Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

Dodatok c. 1 k VZN_2_2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,7 kB
Vložené: 31. 12. 2021

PLATNÉ VZN > 2020

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec

Dodatok č. 2 prevádzkovému poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,61 kB
Vložené: 7. 3. 2020

PLATNÉ VZN > 2019

Dodatok č. 1 k VZN 2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec

Dodatok č. 1 k VZN_2_2018_ poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,43 kB
Vložené: 12. 12. 2019

VZN č.1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec

VZN_1_2019_príspevky na školstvo_po schválení_03.10.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,25 kB
Vložené: 3. 10. 2019

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

VZN_2_2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec po schvaleni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,24 kB
Vložené: 12. 12. 2019

PLATNÉ VZN > 2018

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1 2018 o nakladani s komunalnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,62 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016 s účinnosťou od 01.09.2018

Príloha č. 1_k VZN_3_2016_ poplatok ŠKD_po schválení dodatku č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,48 kB
Vložené: 31. 10. 2018

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec platný od 01.01.2019

dodatok 1 k VZN 2_2016 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,53 kB
Vložené: 10. 12. 2018

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Jablonec platný od 01.01.2019

Sadzobník poplatkov poskytovaných obcou Jablonec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,72 kB
Vložené: 10. 12. 2018

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady na území obce Jablonec

dodatok c. 1 k VZN 4_2015 miestne dane a miestne poplatky (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,77 kB
Vložené: 10. 12. 2018

VZN č.2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec

VZN_2_2018_ poplatok za rozvoj_po schválení_30.10.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,48 kB
Vložené: 14. 12. 2018

PLATNÉ VZN > 2017

VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN-c.-2-2017-o-ochrane-ovdusia-10.10.2017-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,69 kB
Vložené: 10. 10. 2017

PLATNÉ VZN > 2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec

VZN-1-2016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-schvalene25.02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52 kB
Vložené: 26. 2. 2016

VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec

VZN-2-2016-Pohrebisko-po-schvaleni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,53 kB
Vložené: 29. 4. 2016

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec

VZN-4-2016-o-o-nakldani-s-KO-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,5 kB
Vložené: 14. 6. 2016

Príloha č.1

Priloha-c.1-k-VZN-5-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,18 kB
Vložené: 14. 6. 2016

Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obce Jablonec

Dodatok-c-1-k-VZN-c.-6-2016-voda-21.04.2017-schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,55 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec

VZN-6-2016-vodovod-schvalene-14.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 644,34 kB
Vložené: 1. 1. 2016

PLATNÉ VZN > 2015

DODATOK č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec

Dodatok-c.1-k-VZN-2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,14 kB
Vložené: 29. 6. 2015

Príloha č.2

Priloha-c.-2-k-VZN-2-2015-o-dotaciach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 29. 6. 2015

Príloha č.1

Priloha-c.1-k-VZN-2-2015-o-dotaciach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Vložené: 29. 6. 2015

VZN č.2/2015 z 29.6.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec

VZN-Dotacie-navrh-Obec-Jablonec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,23 MB
Vložené: 29. 6. 2015

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

VZN-4-2015-o-miestnych-daniach-platne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,51 kB
Vložené: 22. 12. 2015

PLATNÉ VZN > 2013

PLATNÉ VZN > 2012

VZN z 30.3.2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Jablonec

VZN-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 30. 3. 2012

PLATNÉ VZN > 2010

Dodatok č.1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné od 01.01.2010

Dodatok-c-1-k-zasadam-hospodarenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,93 kB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN z 1.1.2010 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

VZN-Zasady-hospodarenia-s-financnymi-prostriedkami-obce-1.1.2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,88 MB
Vložené: 1. 1. 2010

PLATNÉ VZN > 2009

ZRUŠENÉ VZN > 2019

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec

Dodatok č.1_k VZN_3_2016_ poplatok ŠKD_po schválení OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,15 kB
Vložené: 24. 10. 2019

VZN č.3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacíh zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec

VZN-3-2016-prispevky-na-skolstvo-po-schvaleni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,04 kB
Vložené: 24. 10. 2019

ZRUŠENÉ VZN > 2018

ZRUŠENÉ - VZN č.2/2007 z 15.2.2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec

VZN-2-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,6 MB
Vložené: 17. 12. 2018

ZRUŠENÉ - VZN z 1.1.2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,21 kB
Vložené: 17. 12. 2018

ZRUŠENÉ - VZN č.3/2013 z 1.1.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,01 MB
Vložené: 17. 12. 2018

ZRUŠENÉ VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane

VZN-o-vylepovani-plagatov-platne-dec.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,33 kB
Vložené: 17. 12. 2018

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZMO

plagát

.

plagat

bsk

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:360
TÝŽDEŇ:360
CELKOM:741912

hore