Obsah

Mgr. Miriam Májeková


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad - účtovníčka
Jablonec 206, Jablonec